UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

De CQ-QSO van september-oktober 2018 is online
30-08-2018
Ingediend door: ON7TK
Header CQ-QSO 09-10/2018De nieuwe CQ-QSO (09-10/2018) is online.

Enjoy!


Patroonheilige radioamateurs
07-08-2018
Ingediend door: ON3FDS
Zelfs wie niet gelovig is herdenkt en viert patroonheiligen.
Denken we maar aan Sint-Niklaas voor de kinderen, Sint-Barbara voor mijnwerkers en brandweer, en Sint-Elooi voor de metaalbewerkers.
Maar de radioamateurs en journalisten hebben sinds 1982 ook een patroonheilige met Maximilian Kolbe.
 
 
Ministerraad van 13 juli 2018
07-08-2018
Ingediend door: ON7YD
Op de ministerraad van 13 jumi 2018 werd het voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit over "private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen" goedgekeurd.
Hopelijk kan dit KB per 1 januari 2019 van kracht worden. De UBA heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om in dit KB zo gunstig mogelijk te maken voor de radioamateurs.
 
IARU vertegenwoordigt de radioamateurs
06-08-2018
Ingediend door: ON7YD
De voorbije 3 maanden waren zeer druk voor het IARU’s Region 1 team betrokken bij de spectrum beheer voorstellen waarbij de radiomateur dienst betrokken isnu we ons voorbereiden op de ITU World Radio Conference 2019.
In april, werden de discussies in de CEPT SE24 werkgroep (bevoegd voor "Short Range Devices", korteafstandapparatuur) gevoerd, over de impact van draadloze energieoverdracht bij elektrische voertuigen (WPT-EV) op de radio diensten in woonomgevingen. IARU blijft benadrukken dat strengere stralingsnormen nodig zijn om de radiocommunicatie diensten te beschermen tegen schadelijke storingen en heeft bijgedragen in een studie die deze bezorgdheden ondersteunt.
 
Borne de Ways - 2018
06-08-2018
Ingediend door: ON6TI
Elk jaar rond 19 augustus heeft aan de gedenkzuil in Sart-Dames-Avelines een plechtigheid plaats om het drama van de Borne de Ways te herdenken. Deze zaterdag 18. augustus zal Jules Thibaut ON5HQ in het toerismekantoor van Villers-la-Ville radioposten exposeren die gebruikt werden door de weerstand.

Opleidingen voor de HAREC- en basisvergunning
30-07-2018
Ingediend door: ON7YD
De zomervakantie is nog maar halfweg, maar heel wat secties bereiden reeds het volgende "schooljaar" voor.
Op dit ogenblik zijn er al 6 opleidingen voor de basisvergunning gepland (Sint-Niklaas, Mechelen, Diest, Gullegem, Turnhout en Sint-Truiden) en 2 HAREC opleidingen (Gent en Mechelen).

OR4CLM
23-07-2018
Ingediend door: ON7SS
Reeds voor de 37ste maal richt de sectie ONZ Oostkust het Special Event Radio Station ON4CLM in. Naar aanleiding van deze 37ste verjaardag is het ons door BIPT toegestaan om de speciale roepnaam OR4CLM te gebruiken.


 
World Radiosport Team Championship (WRTC) 2018
13-07-2018
Ingediend door: ON4BEN
Het World Radiosport Team Championship (WRTC) 2018 zal in het weekend van 14 en 15 juli plaatsvinden met teams van radioamateurs, elk samengesteld uit twee operatoren die hun land vertegenwoordigen in een strijd om vaardigheden en operationele strategie in velddagomstandigheden. Dit jaar zijn twee Belgische operators en leden van de UBA aanwezig: Léo OR2F en Pascal ON5RA. 
 

OPØHQ – IARU HF World championship
13-07-2018
Ingediend door: ON4BEN
Zoals ieder jaar neemt de UBA deel aan de IARU HF World Championship via de stations OPØHQ tijdens het weekend van 14 en 15 juli, met een totaal van 12 stations die gelijktijdig actief zullen zijn in SSB en CW op de 6 HF-banden (met uitzondering van de WARC banden), dus van 10m tot 160m voor 24u. 
Antenne in het verdomhoekje?
05-07-2018
Ingediend door: ON3FDS
Logo VRT - DVB-TWe hadden het op 18 mei 2018 al vernomen van Broadband TV News.
Vanaf 1 december 2018 zijn de digitale televisie uitzendingen van de VRT met DVB-T, niet meer gratis te ontvangen langs de antenne.
Nu beginnen kranten zich terecht vragen te stellen over het beleid van VRT.
In De Standaard van 21 juni 2018 wordt dit terecht aangeklaagd.