UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ON4UB - Nationaal clubstation van de UBA

Wat is ON4UB... of wat wordt ON4UB?

Het experimenteel radio-onderzoek en niet de radiocommunicatie op zichzelf is de essentie van het radioamateurisme. Communicatie is echter ook een normaal en logisch uitvloeisel van dit experimenteel onderzoek en dat sinds het prille begin van de radioamateurdienst. Het zou ongetwijfeld niet logisch zijn dat de UBA geen gebruik zou maken van het medium radio om contact te houden met haar leden en ze te informeren.

ON4UB
In de recente jaren is er een informatiemedium bijgekomen dat echter veel sneller op de bal kan spelen, namelijk Internet. Daarom heeft de UBA nu ook zijn eigen Website, en doen we onze utilitaire communicatie vooral via e-mail.

In deze tijd van steeds sneller komende veranderingen is ook het hele concept ON4UB aan verandering toe. Radio-uitzendingen, ook via ATV, zullen echter steeds een van de drie pijlers van de informatieverschaffing van de UBA blijven.

Nadat reeds een tijdje geleden het Nederlandstalige Rode Kruis met al zijn diensten uit de Vleurgatsesteenweg verhuisd is naar Mechelen, heeft nu ook de Franstalige Croix Rouge beslist de panden, waar ook ON4UB zich bevind, te verlaten en dit binnen heel korte termijn (maart 2004). ON4UB op de Vleurgatsesteenweg lijkt dus wel definitief tot de geschiedenis te behoren. Dit heeft de planning om een en ander aan ON4UB te veranderen in een stroomversnelling gebracht. Tijdens een overgangsperiode zal ON4UB in de eerste maanden van 2004 een tijdje niet op het vertrouwde tijdstip en op de vertrouwde frequenties te horen zijn. Ondertussen is er een werkgroep die de werking van een nieuwe ON4UB op punt stelt. Er komen opnieuw wekelijkse uitzendingen via 80m en 2m en er zal gezorgd worden voor een veel betere dekking dan voorheen. Het is de bedoeling een korte ATV-uitzending met heel specifieke reportage-gerichte onderwerpen, via het netwerk van ATV repeaters over het grootste deel van het land beschikbaar te stellen. En tenslotte zal de redactie van het ON4UB-nieuws ook op een totaal nieuwe leest worden geschoeid.

Verder streven we ernaar de uitzendingen life via streaming audio op Internet beschikbaar te stellen, alsook ingeblikt op de website zodat je steeds naar een willekeurige voorafgaande uitzending kan gaan luisteren.

We zullen ook proberen aangepaste morsecursussen (morsecursussen die niet langer gericht zijn op het slagen in het BIPT-examen maar op het daadwerkelijk kennen van CW) dagelijks in de lucht te brengen.

We zijn ook van plan onze leden op de hoogte te houden tijdens deze "ombouwfaze" via o.a. de UBA website.

Tenslotte wil de UBA alle medewerkers die over deze halve eeuw heen ON4UB in de lucht hebben gehouden, danken voor hun enorme bijdrage. De tijd is echter gekomen om, de heel specifieke doelstelling voor ogen, een nieuw concept voor ON4UB te creëren, en te verwezenlijken om alzo de service naar de radioamateurs toe nog te verbeteren.

Naar ON4UB luisteren via het Internet

Tussen februari 2004 en januari 2006 werden de uitzendingen van ON4UB verzorgd door John ON4UN. De uitzendingen werden systematisch vooraf opgenomen. Ze bevatten bijzonder interessante thema's die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Je kunt nog steeds deze uitzendingen beluisteren vanaf de website van de UBA. Vroeger moesten de bestanden gedownload worden, tegenwoordig kan men de uitzendingen on-line beluisteren.

De geschiedenis van ON4UB

ON4UB is het nationaal station van de UBA, dat bestaat sinds 1959 en dat gedurende bijna een halve eeuw wekelijks een aantal uitzendingen verzorgde op welbepaalde frequenties en tijdstippen. Het wekelijkse nieuwsbulletin van ON4UB bracht traditioneel allerlei mededelingen van de UBA, van het BIPT, van de IARU, van de UBA-commissies en nieuws uit de radioamateurwereld, met speciaal, heet van de naald nieuws uit de secties. Het concept heeft bijna 50 jaar standgehouden. Het was de enige praktische manier om snel de leden te informeren. In onze rubriek "Geschiedenis van de UBA" hebben we een hoofdstuk gewijd aan de geschiedenis van ON4UB.