UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter

Claude - ON7TKHet is weer zover, het nieuwe jaar doet zijn intrede… 2015 maakt plaats voor 2016 op onze kalender! Zoals de traditie het wil, is het tijd om de balans op te maken van het voorbije jaar en plannen te smeden voor het nieuwe jaar.

Eén van de fundamentele vragen die we ons kunnen stellen is: "zijn we er op vooruit gegaan?" Indien we moeten voortgaan op het ledenbestand, dan is het antwoord positief. Net zoals de voorbije jaren blijft ons ledenaantal stijgen. Het zijn geen spectaculaire cijfers, maar het voorbije jaar hebben we de kaap van 3000 leden ruim overschreden. De oorzaak van deze stijging is tweeledig. Enerzijds is dit het resultaat van het harde werk in onze secties. De vele opleidingen die plaatsgevonden hebben, resulteerden in heel wat nieuwe leden. Maar anderzijds zien we regelmatig dat voormalige leden, vaak na vele jaren, terug toetreden tot de UBA. Na jaren van radiostilte besluiten heel wat radioamateurs om na het verwerven van een welverdiend pensioen de draad terug op te nemen.

Dankzij de talrijke activiteiten die we dit jaar mochten meemaken kunnen we stellen dat onze vereniging leeft. Een van de evoluties die in het oog springt, is de razendsnelle ontplooiing van een digital voice netwerk op UHF, door enkele gepassioneerde OM’s opgebouwd en ten dienste gesteld van allen. De promotie van onze hobby is voor vele secties een belangrijk onderdeel van de diverse activiteiten. De deelname aan grote manifestaties zoals het Wetenschapsfeest, de Erfgoeddag en de talrijke herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog hebben ervoor gezorgd dat de radioamateurs zich op een positieve manier hebben kenbaar gemaakt bij het grote publiek en vooral bij de jeugd. Er werd bijzonder veel aandacht geschonken aan de jaarlijkse YOTA, aan themalessen in de klas en aan onze eerste deelname aan FOSDEM (VUB). Dat deze activiteiten naar de jeugd toe niet onmiddellijk nieuwe leden oplevert lijkt me evident. Het sensibiliseren van de jeugd is een werk op lange termijn. Jongeren moeten de radioamateurs kennen, dat is de essentie. Als je dan nog eens de interesse voor techniek en wetenschap kan aanwakkeren zijn we goed op weg. De bouw van een morsesleutel of een metaaldetector door de jonge bezoekertjes is doorgaans een schot in de roos.

Het afgelopen jaar zijn er helaas opnieuw een aantal vrienden radioamateurs voorgoed ‘Silent Key’. Het waren er bijzonder veel dit jaar. Met de jaarwisseling is het gepast om even aan al die vrienden terug te denken. We zullen hen allemaal missen.

Tijdens de voorbije maanden zijn er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in onze organisatie. De technische redactie werkt nu onder leiding van Guy ON5FM. Hij kan op zijn beurt rekenen op de medewerking van Johan ON5EX, van Jos ON6WJ en Rik ON7YD. Guy ON5FM heeft tijdens de laatste bestuursvergadering uitgelegd hoe hij het technisch onderdeel van CQ-QSO ziet evolueren. Ik kan u nu al vertellen dat het er veelbelovend uitziet. We wensen Guy ON5FM veel succes toe. En op deze plaats ook een woord van dank aan Johan ON5EX voor de vele jaren inzet als technisch redacteur.

Er zijn ook veranderingen in de HF-commissie. Bjorn ON9CFG is vanaf nu onze nieuwe HF-manager. Hij wordt verder bijgestaan door Carine ON7LX. Ghis ON5NT (ex HF Manager) komt de vernieuwde ploeg als DX Info Manager versterken. Marc ON7SS, Franky ON5ZO en Egbert ON4CAS blijven zich verder inzetten in de commissie. We wensen de HF-commissie veel succes toe! Ook hier wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om Carine ON7LX te bedanken voor haar jarenlange inzet als UBA HF Manager.

De VHF-commissie kent eveneens een wissel in de bevoegdheden. Stefan ON6TI wordt de nieuwe VHF Manager. Ik dank Jacques ON4AVJ voor zijn jarenlange inzet. Nieuwe gezichten zijn terug te vinden in de ARDF-commissie en de verantwoordelijke voor de opleidingen (Franstalig), met respectievelijk Wilfried ON6IN en Jean-Luc ON4LS als nieuwe verantwoordelijken. Ook hier veel succes toegewenst… Ik dank Kurt ON4CHE en Olivier ON5UC voor hun inzet…

Het B-EARS-verhaal blijft verder evolueren. Bart ON5ARE wordt B-EARS-verantwoordelijke voor het Vlaams Gewest en Jacques ON4AVJ onderhoudt de relaties met het buitenland. Naast een nieuwe accreditatiecursus waar 35 radioamateurs een tweedaagse opleiding hebben gevolgd, werden er in samenwerking met Binnenlandse Zaken twee grote oefeningen georganiseerd waaraan telkens een 25-tal geaccrediteerde radioamateurs deelnamen. We kregen opnieuw de steun van het Waals Crisis Centrum voor het uitvoeren van nieuwe B-EARS antenneprojecten. Om de oproepingsprocedures nog beter onder de knie te krijgen, werden extra oefeningen georganiseerd op provinciaal vlak. Ook hier zijn er nieuwe plannen voor 2016, te beginnen met een nieuwe opleiding en diverse oefeningen. Er komt ook een cursus voor wie nog niet over een accreditatie beschikt.

De World Radio Conference 2015 te Genève is net afgesloten. Wat heeft de IARU (International Amateur Radio Union) voor ons in de wacht kunnen slepen? Op het moment van schrijven hebben we een klein segment in de 5 MHz band bij gekregen. 15 kHz met 15W EIRP lijkt niet veel, maar het is een begin. Een paar landen hebben zich tot het einde verzet tegen de toekenning van het segment, maar door de frequente tussenkomsten van onze IARU-collega's hebben we het pleit gewonnen. De 10 en 24 GHz band staan onder druk. Onze vertegenwoordigers zijn erin geslaagd om deze banden vooralsnog te vrijwaren zonder beperkingen voor de radioamateurs. Dit neemt niet weg dat dit onderwerp verder moet worden opgevolgd. Op de agenda voor WRC 2019 staan er reeds verschillende punten op de agenda die de radioamateurbanden kunnen bedreigen. Deze agendapunten zullen door onze vertegenwoordigers op de voet worden gevolgd. Een ander agendapunt kan dan weer zorgen voor een wereldwijde harmonisering van de 6-meter-band.

Wat de toekenning van de 5MHz-band betreft, is het BIPT niet bij de pakken blijven zitten. Begin december werd een consultatieprocedure opgestart met een viertal voorstellen tot wijziging, waaronder de 5 MHz, de uitbreiding van de 70 MHz, de afschaffing van de bijzondere toelating voor het gebruik van 70 MHz en de vergunningsplicht voor het gebruik van hoger vermogen. BIPT heeft uiteraard het volste recht om mogelijke risico's te analyseren, maar we betwisten dat hiervoor een vergunningsplicht nodig is. Ook na een eenvoudige melding kan BIPT indien gewenst een risicoanalyse uitvoeren, en indien deze analyse negatief is de betrokken radioamateur laten weten dat hem of haar het gebruik van hoog vermogen niet toegestaan wordt. We vrezen dat het invoeren van een vergunningsplicht zal leiden tot bijkomende kosten, een bijkomende administratieve last voor de radioamateurs en mogelijks lange wachttijden op deze vergunningen…

Het langverwachte Koninklijk Besluit laat nog steeds op zich wachten. We durven er bijna niet meer over praten. Het is intussen wel duidelijk dat dit soort dossiers geen prioriteit geniet. Mocht het gebeuren dat hier verandering in komt, dan brengen we je zeker op de hoogte. We blijven echter verder aandringen om op zijn minst tot een overleg te komen. Laat ons hopen dat 2016 een gunstige evolutie zal kennen.

Wat staat er op het programma voor 2016?

Nog heel wat. Denk maar aan de Grote Rondvraag en de diverse doelstellingen die we hieruit gedistilleerd hebben. Dit gaat over de UBA-website, de evolutie van CQ-QSO, de vorming van kaderleden, het bevorderen van de samenwerking tussen secties, de informatiedoorstroming door middel van extra kanalen, een aantrekkelijker UBA-congres en betere ondersteuning van de antennedossiers. We willen ook het verzekeringsdossier afronden door een aantal extra uitbreidingen te voorzien die ervoor moeten zorgen dat we optimaal gedekt zijn. Wordt het een totaal nieuw contract of wordt het een uitbreiding op ons huidig contract? Dat valt nog af te wachten. Hierover valt heel binnenkort een beslissing.

ON7TK with QRPpWat op ons af komt zijn de diverse problemen rond het gebruik van PLC-apparatuur (o.a. breedbanddata via het binnenhuis elektriciteitsnet) en het gebruik van LED-lampen. We worden er meer en meer mee geconfronteerd. In sommige gevallen is het gebruik van de HF-banden zo goed als onmogelijk. Tijd dus om in actie te treden!

Dit jaar moet ik samen met andere bestuurders opnieuw verkozen worden voor een nieuw mandaat van drie jaar als bestuurder van de UBA. Ik heb besloten om mij opnieuw kandidaat te stellen. Het is aan jullie om te beslissen of ik al dan niet het vertrouwen geniet voor een nieuw mandaat. Als ik jullie vertrouwen geniet, wil ik me verder inzetten voor "onze" UBA.

Om te besluiten wil ik ook eens echt radioamateur zijn. Deze winter en ook de volgende winter, en misschien ook deze van 2017-2018 zullen de hoogdagen zijn van het DX-en op de lage banden. Het huidige winterseizoen werd reeds uitermate goed ingezet in oktober met regelmatige goede openingen op 160 m en 80 m. Wat veelal de “slechte” jaren van de zonnevlekkencyclus worden genoemd, namelijk de jaren met weinig zonneactiviteit, zijn voor sommige onder ons de “beste jaren”. Nu de hogere banden zo goed als geen activiteit meer vertonen na zonsondergang is het misschien het overwegen waard om ook eens op de lagere banden te luisteren…

Bij deze gelegenheid wil ik alle kadermedewerkers van de UBA bedanken voor hun tijd en inzet. Maar ook hartelijk dank aan elkeen die het mogelijk heeft gemaakt dat we onze hobby met veel plezier mochten beleven.

Je ziet het, beste vrienden, we hebben dit jaar een goed jaar gehad, we hebben hard gewerkt en veel verwezenlijkt. Echter niet alles was zoals we het hadden gewenst. Er zijn nog heel wat onafgewerkte projecten. Vandaar dat we ook in 2016 de handen vol zullen hebben met het uitvoeren van deze projecten.

Ondertussen wens ik elkeen veel radioplezier, veel interessante en goed werkende technische realisaties, veel goede verbindingen, vooral dan op de lage banden, die me zo nauw aan het hart liggen en verder uiteraard een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar aan jou en aan allen die je dierbaar zijn.

Claude van Pottelsberghe de la Potterie
UBA-voorzitter

2016...