UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Nieuw formulier voor de aanvragen van radioamateurs

BIPT vraagt ons het volgende mee te delen:

Er werd een nieuw formulier op onze website geplaatst om de vergunningsaanvragen voor de radioamateurs vlotter en sneller te kunnen behandelen.
De aanvraagformulieren kunt u raadplegen via volgende link:We vragen u om uw leden te informeren dat indien ze een wijziging van hun vergunning wensen, ze dit formulier moeten invullen. Dit dient ook gesigneerd te worden met de elektronische identiteitskaart en verstuurd te worden door de voorziene knop onderaan het formulier te gebruiken. Dit document zal automatisch in een e-mail worden bijgevoegd. Men kan nog andere documenten bij deze e-mail voegen indien dit nodig zou zijn.

Indien u geen EID-reader ter beschikking heeft, dient u het elektronisch formulier ingevuld te verzenden en een gescande versie, ondertekend door te mailen naar ram [at] bipt [dot] beram [at] bipt [dot] be

Mag ik u vragen om ervoor te zorgen dat uw leden zo veel mogelijk de nieuwe procedure volgen. (elektronisch invullen en elektronisch signeren).

Deze procedure zal ervoor zorgen dat hun aanvraag sneller, efficiënter en correcter zal worden behandeld.

Voor het invullen van het formulier is Acrobat Reader nodig. Dit kan gratis op het internet gedownload worden.

https://get.adobe.com/reader/?loc=fr

Bedankt voor uw medewerking.