UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Mobilisatie procedure B-EARS

Date Until: 
14/06/2021

INFO

 

Er vindt momenteel een gebeurtenis plaats

die van invloed kan zijn op de B-EARS

 

INFO [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug  ACK

ALERT

Het netwerk zal binnenkort worden gemobiliseerd ALERT [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug 

ACK FREE

or

ACK FREE FROM [time]

GO

Het netwerk wordt gemobiliseerd GO [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug 

ACK FREE

or

ACK FREE FROM [time]

STOP

Einde van het netwerk STOP [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug  ACK

  • INFO wordt naar alle provincies in de regio gestuurd
  • ALERT wordt ook naar aangrenzende provincies gestuurd en andere provincies ontvangen INFO

  • Tijdens een oefening: het woord EXERCISE wordt toegevoegd aan het begin en einde van elk bericht!
  • De INFO stemt overeen met de schriftelijke of e-mailuitnodiging

  • Waarschuwing voor en mobilisatie gebeurt met wat beschikbaar is: gsm en sms, telefoon..... indien niet meer Amateur Radiofrequenties op Band Planning B-EARS Provinciaal
  • Elektriciteitsvoorziening zal niet in alle gevallen aanwezig zijn, maar er moet ook rekening mee worden gehouden

Niet vergeten: SMS naar verschillende ontvangers kan MMS worden!
  1. Indien meer dan 7 ontvangers
  2. Als het bericht te lang is > wordt MMS
  3. Het hierboven overeengekomen protocol is interessant omdat Kort, Duidelijk en Beknopt
  4. Pas op voor alle tekens met accenten à, ç é, è ... dat is de charme van onze Franse taal, ze worden omgezet en verbruiken de beschikbare tekens.