UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Mobilisatie procedure B-EARS

Date Until: 
14/06/2021

INFO

 

Er vindt momenteel een gebeurtenis plaats

die van invloed kan zijn op de B-EARS

 

INFO [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug  ACK

ALERT

Het netwerk zal binnenkort worden gemobiliseerd ALERT [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug 

ACK FREE or NOT FREE

or

ACK FREE FROM [time]

GO

Het netwerk wordt gemobiliseerd GO [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug 

ACK FREE or NOT FREE

or

ACK FREE FROM [time]

STOP

Einde van het netwerk STOP [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug  ACK

  • INFO wordt meegedeeld aan alle provincies in de regio.
  • Voor HAI en BRW kan deze mobilisatieprocedure ook worden afgegeven door BE-ALERT.
  • ALERT wordt ook naar aangrenzende provincies gestuurd en andere provincies ontvangen INFO.

  • Tijdens een oefening: Het woord OEFENING wordt aan het begin en einde van elk bericht toegevoegd !
  • In het geval van een geplande oefening komt de INFO-fase overeen met de schriftelijke of e-mail-uitnodiging.
 
  • Waarschuwing voor en mobilisatie gebeurt met wat beschikbaar is: gsm en sms, telefoon..... als niets meer Amateur Radio frequenties op Band Planning B-EARS Provinciaal
  • Elektriciteitsvoorziening zal niet in alle gevallen aanwezig zijn, maar er moet ook rekening mee worden gehouden.