UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

LINKS naar andere pagina's: SUGGESTIE

Indien er binnen een hoofdpagina wordt verwezen naar een andere pagina die nog niet is overgezet:

- vermeld de verwijzing naar de 'oude' server, bijvoorbeeld http://www.uba.be/hf/com/newcomer_on3vy.html
- markeer de verwijzing met rode achtergond bij wijze van 'to do'

Zie als voorbeeld: HF > Nieuw op HF.

Op die manier kan de subpagina toch al worden opgeroepen via de oude server tot zij volledig is overgezet met een nieuw linkadres op de nieuwe server.Een tijdelijke combinatie van oud en nieuw, als het ware.

OK?

73 - Johan