UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Velddagreglement

Reglement van de IARU CW HF-velddag 2023
Reglement van de nationale SSB HF-velddag 2023

Het doel van een velddag is een volledig zendstation gedurende een bepaalde periode volledig autonoom van het vaste elektriciteitsnet te laten werken.
OPGELET WIJZIGINGEN IN DE CATEGORIÊN

1 - Periode

CW van zaterdag 3 juni 2023 om 15:00 hr UTC tot zondag 4 juni 2023 om 14:59 hr UTC.
SSB van zaterdag 2 september 2023 om 13:00 hr  UTC tot zondag 3 september 2023 om 12:59 hr UTC.

2 - Deelnemers

De deelname aan de velddag staat open voor alle radioamateurs in België. De titularis van het gebruikte station moet lid zijn van de UBA.

3 - Categorieën

A - Restricted alle banden
 • Multi-Operator / Single-Transmitter,
 • Eén zendontvanger, 100W maximum. Verticale, dipool- of loopantenne bestaande uit één enkel draadelement met traps en/of full-size, de top van de tijdelijke steunen (masten) mag zich niet hoger dan 15 m boven het maaiveld bevinden..
 • Verboden: bestaande steunen, gebruik van voertuigen op wielen, kranen, landbouwmachines.
 • Het gebruik van starre horizontale en roterende radiatoren is in deze categorieën verboden.
 • Uitgangsvermogen: maximaal 100 W, zenders die een hoger vermogen kunnen leveren, alsmede eventuele vermogensversterkers, zijn niet toegelaten op de velddag lokatie .
 • In geval van twijfel behoudt de HF-commissie zich het recht om het betrokken station over te brengen naar de categorie "open alle banden".
 • Bijkomende info
Subcategorieën :
 1. Restricted12 : maximaal 12 uur activiteit , maar met de verplichting om tijdens de 24 uur van de activiteit op de velddag lokatie aanwezig te zijn.
 2. Restricted24 : 24 uur volledige activiteit.

B - Open alle banden

Open24 (24 uur volledige activiteit)
 • Multi-Operator / Single Transmitter
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 • In deze categorie geldt geen vermogenslimiet - maximaal 1.500W (wettelijk vermogen gemeten aan de zenderuitgang).
 • Geen beperkingen op antennes, onder voorbehoud van artikel 5.

C - QRP alle banden
 • Multi-Operator / Single Transmitter
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 • Uitgangsvermogen: 10 W SSB of 5 W CW,
 • Verticale, dipool- of loopantenne bestaande uit één enkel draadelement met traps en/of full size op maximaal twee draagbare steunen en op een hoogte van maximaal 15 m boven de grond.
Subcategorieën :
 1. QRP12: maximaal 12 uur activiteit, maar met de verplichting gedurende 24 uur op de velddag lokatie aanwezig te zijn.
 2. QRP24: 24 uur volledige activiteit

D – ONL24
(24 uur volledige activiteit)
 • Multi-Operator / Single Receiver
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 • Geen beperking op antennes, onder voorbehoud van artikel 5,
 • Alleen stations die aan de velddag deelnemen, kunnen in het logboek worden opgenomen.   Het loggen moet in de volgende volgorde gebeuren:
 • Tijd (UTC), roepnaam van het gehoorde station, volledige gegevens van dit station, roepnaam van de correspondent, rapport van de SWL , nieuwe multiplier en punten. De punten worden berekend   op basis van de roepnamen in de kolom "Gehoord station". Indien beide calls worden gehoord, kunnen zij beide in de kolom " Call gehoord" verschijnen. Hetzelfde station kan slechts eenmaal per band als gehoord station verschijnen. In de kolom "Correspondent" mag hetzelfde gecontacteerde station slechts maximaal 10 keer per band voorkomen.
Inzendingen voor mobiele stations (/M) worden niet langer aanvaard.

4 - Banden

Volgende frequentiebanden mogen worden gebruikt met inachtneming van de aanbevolen contestsegmenten in de IARU bandplanning.
CW: 1,8 - 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
SSB: 1,8 - 3,6 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.

5 - Velddag QTH, materiaal en installatie

 • Het  velddag QTH moet zich op Belgisch grondgebied bevinden. De locatie van dit velddag QTH moet worden aangegeven door middel van adequate bewegwijzering met daarop de roepnaam of een andere aanduiding die het toegangspad naar de locatie van de activiteit duidelijk aangeeft.
 • Het station moet worden opgesteld in een caravan, een camper, een auto of een tent
 • De stroomvoorziening moet volledig autonoom zijn ten opzichte van het vaste stroomnet (via een generator, batterijen, draagbare zonnepanelen) voor alle apparaten die van stroom moeten worden voorzien (TRX en zijn randapparatuur, computer, verlichting en verwarming).
 • De installatie en opbouw van de shack, het station, de masten en de antennes is slechts 24 uur voor de aanvang van de velddag toegestaan. Het station als geheel mag een straal van 500 meter niet overschrijden.
 • Een manipulatie (wijziging) van een bestaande antenne aan het begin van de activiteit kan in de loop van de velddag worden uitgevoerd
 • Het gebruik van bomen als steun is toegestaan, maar wordt om ecologische en veiligheidsredenen afgeraden

6 - Verbindingen

 • Crossbandverbindingen zijn niet toegelaten.
 • Men mag een station slechts éénmaal werken per band.
 • De uit te wisselen code bestaat uit het rapport (RST in CW, RS in SSB) en een minimaal drieledig volgnummer beginnend vanaf 001.

7 - Punten

 • Een ingeschreven ON/P station = 10 punten,
 • Een buitenlands /P of /M -station = 4 punten, met uitzondering van stations in de Russische Federatie en Wit-Rusland.
 • Een buitenlands vast station = 2 punten, met uitzondering van stations in de Russische Federatie en Wit-Rusland.
 • Stations in de Russische Federatie en Wit-Rusland = 0 punten
 • Alle NIET ingeschreven ON-stations = 1 punt.
De tien punten zullen slechts worden toegekend indien het gewerkte station als velddagstation is ingeschreven en de log werd ingestuurd. De deelnemerslijst is de enige referentie.

8 - Vermenigvuldigers

Per band telt ieder DXCC-land eenmaal als vermenigvuldiger.

9 - Eindscore

Het totaal van de QSO-punten vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers.

10 - Logs

Enkel logs in Cabrillo-formaat worden aanvaard.

11 - Deadline & adres

De logs moeten uiterlijk 14 dagen na de velddag (d.w.z. 18 juni voor CW en 17 september voor SSB) per e-mail worden toegezonden aan  fieldday [at] uba [dot] be (subject: Fieldday%20Log) (fieldday[at]uba[dot]be). Een bevestiging van ontvangst wordt u toegestuurd nadat blijkt dat de log goed is ontvangen.

12 - Onderscheidingen

Er is een beker of een plaquette voor de eerst geklasseerden van elke hoofdcategorie .
In de uitslag zal een aparte kolom met de subcategorie worden aangemaakt. Het klassement en de bijbehorende subcategorie worden op elk van de wedstrijdcertificaten vermeld. Alle deelnemers ontvangen een certificaat.
Alleen de klassering van de hoofdcategorie zal in aanmerking worden genomen voor de HF Superprestige.

13 - Controle

Ieder deelnemend station aanvaardt de controle door een lid van de HF-commissie.

14 - Strafpunten en diskwalificatie

Strafpunten voor:
 • Onvolledige of onjuiste verbindingen tellen niet.
Diskwalificatie voor:
 • Onvolledige of buiten de inzendingstermijn toegekomen logs,
 • Stations die het reglement niet naleven.

15 - Inschrijvingen

 • Inschrijvingen moeten worden gedaan vóór 30 mei 2023 voor het CW-gedeelte en vóór 29 augustus 2023 voor het SSB-gedeelte. Inschrijvingen moeten per e-mail worden gestuurd naar fieldday [at] uba [dot] be (fieldday[at]uba[dot]be).
 • Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan met behulp van het formulier dat op de UBA-website kan worden gedownload.
 • Een last minute wijziging van het QTH van de velddag moet minstens twee uur voor de start van de velddag gemeld worden op het mobiele nummer: 0496-46.00.77 (ON4LG).
 • Als u niet aan de velddag kunt deelnemen of als de activiteit om welke reden dan ook DEFINITIEF moet worden stopgezet, wordt u verzocht de HF-commissarissen hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen op het mobiele nummer: 0496-46.00.77 (ON4LG), om onnodige verplaatsingen te voorkomen.
 • Wij nodigen u uit om een lokale oproepfrequentie op de 2m door te geven of om de GPS coördinaten door te geven. Wij zullen deze informatie publiceren, zodat potentiële bezoekers u zelfs midden in de nacht kunnen ontmoeten.

16 - Allerlei

De ingeschreven stations zullen aangekondigd worden op de UBA Website. Dit geldt ook als bewijs van inschrijving.
De categorie Fixedis afgeschaft. Indien je niet in de mogelijkheid bent om met een velddagstation mee te werken, maar je wil toch in een klassement voorkomen, dan kan je je log insturen naar de DARC. Alle info hierover vindt je op https://www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/

Succes in de velddag!
De UBA HF Commissie