UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA DX Contest - Reglement

Het reglement in andere talen "Wij zoeken nog vertalers".

UBA DX Contest 2021

De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze wedstrijd, die de hoge bescherming van de Europese Unie geniet.
De 34ste EUROPEAN UNION TROPHY zal toegekend worden aan de hoogst scorende Single Operator High Power en de
Single Operator Low Power uit een land van de Europese Unie zowel voor de SSB als de CW competitie.

1 - Doel

Zoveel mogelijk Belgische en andere radioamateurs contacteren en een manier voorzien om het WABP en de EU awards te bekomen in de "UBA Contest".

2 - Contestperiode

SSB - van 30 januari tot 31 januari 2021 (begint ieder jaar op de laatste zaterdag van januari).
CW - van 27 februari tot 28 februari 2021 (begint ieder jaar op de laatste zaterdag van februari).
Van 13:00 UTC op zaterdag tot 13:00 UTC op zondag.

3 - Categorieën

Stations met QTH in België
 • AH - Single Operator 6 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • AL - Single Operator 6 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • BH - Single Operator 12 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • BL - Single Operator 12 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • CH - Single Operator 24 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • CL - Single Operator 24 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • D - Multi Operator alle banden.
 • E - Single Operator QRP alle banden. (Maximum 18 uur toegestaan) (HAREC, ON2, ON3).
 • BASE - Single Operator Basisvergunning alle banden (Voorbehouden aan ON3 stations bediend door een houder van een basisvergunning).
 • F - SWL (ONL) alle banden (Reglement zie item 12).

Stations met QTH buiten België
 • A10HP - Single Operator 10 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A10LP - Single Operator 10 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A15HP - Single Operator 15 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A15LP - Single Operator 15 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A20HP - Single Operator 20 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A20LP - Single Operator 20 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A40HP - Single Operator 40 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A40LP - Single Operator 40 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A80HP - Single Operator 80 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A80LP - Single Operator 80 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • CHP - Single Operator Hoog Vermogen alle banden (24 uur activiteit is toegestaan),
 • CLP - Single Operator Laag Vermogen alle banden (24 uur activiteit is toegestaan),
 • D - Multi Operator alle banden,
 • E - Single Operator QRP alle banden (Maximum 18 uur toegestaan),
 • F - SWL alle banden (Reglement zie item 12).

Opmerkingen:
 • Stations die willen deelnemen in een single band categorie, maar die ook een aantal QSO's op andere banden maken zijn verplicht om al hun QSO's te sturen in 1 logfile. Zorg ervoor dat de Cabrillo header de juiste single band categorie vermeld.
 • Stations in categorie D dienen zich te houden aan de 10 minutenregel. Een station moet minstens 10 minuten op dezelfde band blijven alvorens van band te veranderen. De 10 minuten gaan in vanaf het eerste QSO op een band. Het gebruik van een station om nieuwe vermenigvuldigers te werken op een andere band binnen de verplichte 10 minuten (een zogenaamd multiplierstation) is toegestaan.
 • Hoog Vermogen meer dan 100 Watts uitgangsvermogen.
 • Laag Vermogen maximum 100 Watts uitgangsvermogen.
 • QRP in SSB maximum 10 Watts uitgangsvermogen, in CW maximum 5 Watts uitgangsvermogen.

4 - Banden

De contest heeft plaats op 80, 40, 20, 15 en 10 meter met inachtneming van het IARU-bandplan en de IARU Contestvoorkeur frequenties.

5 - Oproepen en rapporten

CW "TEST UBA" - SSB "CQ UBA".
Uit te wisselen gegevens:
 • ON stations: RS(T) + serienummer, te beginnen met 001 + de afkorting van de provincie (vb. 59001/WV). De provincie maakt integraal deel uit van het rapport en moet in de log vermeld staan.
 • DX stations: RS(T) + serienummer, te beginnen met 001.

6 - Punten (De punten worden gebaseerd op de landen die in december van het jaar voorafgaand aan de contest deel uitmaakten van de EU)

Stations met QTH in België
 • Een QSO met een Belgisch station 1 punt.
 • Een QSO met een station in één van de DXCC landen van de Europese Unie 2 punten.
 • Alle andere QSO's 3 punten.

Stations met QTH buiten België
 • Een QSO met een Belgisch station 10 punten.
 • Een QSO met een station in één van de DXCC landen van de Europese Unie 3 punten.
 • Alle andere QSO's 1 punt.
Een bijkomende bonus zal toegekend worden op basis van het aantal QSO's met België op het aantal geldige QSO's. Voorbeeld: 50 QSO's met België (500 QSO points) op een totaal van 320 QSO's betekent 15,6 % QSO's met België en geeft je (15,6 % van 500 Belgische QSO punten) een extra van 78 QSO punten op je totaal QSO punten. Deze berekening wordt gedaan nadat de log is nagezien.

7 - Vermenigvuldigers (De multipliers worden gebaseerd op de landen die in december van het het jaar voorafgaand aan de contest deel uitmaakten van de EU)

Stations met QTH in België
Alle DXCC-landen per band.

Stations met QTH buiten België
Op elke band
 • Alle Belgische provincies: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB en WV. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BR.
 • Alle Belgische prefixen zoals ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, enz...
 • De volgende DXCC landen van de Europese Unie: 5B, 9A, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY,  HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK, YL en YO.
Opmerking: Een QSO met een Belgisch station kan je 2 vermenigvuldigers geven (provincie en prefix). Vermenigvuldigers tellen één maal per band.

8 - Eindresultaat

Het totaal aantal QSO-punten (op alle banden) vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers (op alle banden).

9 - Bijzondere voorwaarden

Het gebruik van DX-clusters is toegestaan. Het is aangeraden dat u het DX-Cluster systeem gebruikt op een fatsoenlijke manier. Dit betekent spotten van DX-stations, nieuwe multipliers en melding van propagatieopeningen in moeilijke banden. Het is niet aangeraden om uw favoriete ON of andere stations te spotten met het doel het genereren van voordelen voor deze stations. Met dit soort "friendly spotting" bezorg je enkel jezelf en het gespotte station een slechte naam.
Op afstand bediende stations moeten RX- en TX-faciliteiten combineren in één station. Luistervoorzieningen op afstand zijn niet toegestaan op meer dan 500 meter afstand van de zendlocatie.

10 - Logs

Aantal logs: Er wordt slechts één log per station aanvaard.
We aanvaarden enkel nog logs in CABRILLO formaat. Hernoem je logfile naar MYCALL.CBR of MYCALL.LOG waar "MYCALL" uw callsign is. (voorbeeld: ON7SS.LOG).
Zorg dat je het juiste Cabrillo formaat instuurt. Instructies over het juiste Cabrillo formaat vind je op de UBA website.
UW LOG:
 • Moeten worden verzonden als een normale bijlage aan een e-mail.
 • Verzenden als een niet-gecomprimeerd bestand.
 • Stuur niet meer dan één bijlage.
 • Vermeld uw roepteken in de "onderwerp" regel van uw e-mailbericht.
 • Neem even de tijd om je log te bekijken met een text-editor voordat u het verzendt om potentiële problemen te voorkomen.
 • Meer tips om je contestlog te bewerken vindt je hier.
Extra info i.v.m. de contest vind je hier (Engels)
Er worden geen papieren logs meer aanvaard! Een Cabrillo webapplication is beschikbaar op de website van WA7BNM.
De Cabrillo hoofding dient te vermelden:
 • Je roepteken.
 • Je naam en volledig adres.
 • De categorie waarin je hebt deelgenomen. Logs waar de categorie niet duidelijk is, worden geplaatst in de hoogste categorie, namelijk MULTIOPERATOR. (indien nodig editeer je log met een teksteditor. MAAK GEEN GEBRUIK VAN MICROSOFT WORD).
 • Voor Multioperatorstations de volledige lijst van de operatoren.
 • Graag ook het gebruikte materiaal vermelden. (zender, antennes en power).
Onvolledige logs zullen worden gebruikt als checklog.
Een selectie van foto's zal gepubliceerd worden bij de uitslag. Je foto wordt dus op prijs gesteld.
Opmerking: indien je toch in problemen geraakt i.v.m. je log, contacteer dan de contest [at] uba [dot] be (subject: UBA%20Contest%20%20-%20Problem%20with%20my%20log) (contestmanager) en we zullen proberen je te helpen.

De volgende Contestsoftware ondersteunt de UBA Contest.
N1MM Logger (freeware).
SD van EI5DI (freeware)

11 - Deadlines en contactadres

Alle logs dienen verzonden te worden niet later dan 14 dagen na de contest.
14 februari 2021 23:59 UTC voor SSB.
14 maart 2021 23:59 UTC voor CW
.
Te laat verzonden logs komen niet in aanmerking voor de contest en zullen behandeld worden als checklog.

Stuur je log als bijlage via E-mail naar het volgende adres:

ubassb [at] uba [dot] be (subject: UBASSB%20-%20) (ubassb[at]uba[dot]be) voor SSB en vermeldt in de onderwerplijn "UBASSB - uw CALL".
ubacw [at] uba [dot] be (subject: UBACW%20-%20) (ubacw[at]uba[dot]be) voor CW en vermeldt in de onderwerplijn "UBACW - uw CALL".

Stuur je log als bijlage en niet in de body van het bericht. Zip je file niet. Alle logs moeten voldoen aan de specificaties zoals hierboven vermeld. Zorg ervoor dat al je informatie vermeldt staat in de log. Zet geen extra informatie in je email.
Stuur uw log niet opnieuw op, tenzij je er aanpassingen aan hebt gedaan. Het versturen van de ontvangsbevestiging gebeurt manueel.  Het kan tot 72 uur duren voor deze verstuurd wordt.  Indien u dan nog geen mail hebt ontvangen, zie dan eerst uw spamfolder na.  Of ga naar de pagina van de ontvangen logs.
Indien je andere informatie wenst i.v.m. de contest stuur dan een mail naar de contest [at] uba [dot] be (contestmanager).

Contest Online Scoreboard hier.

12 - Special SWL Rules

Alleen stations die deelnemen aan de contest mogen worden gelogd. De log moet respectievelijk volgende gegevens bevatten: tijd (UTC), roepteken van het Gehoord Station", volledig rapport verzonden door dat station, roepteken van het tegenstation, rapport gegeven door de SWL, nieuwe vermenigvuldiger en de punten. De punten worden berekend op de roeptekens die vermeld staan in de kolom "Gehoord Station". Indien beide stations gehoord worden, mogen ze beide worden vermeld in de kolom "Gehoord Station". Eenzelfde station mag slechts eenmaal per band voorkomen als "Gehoord Station". In de kolom Gewerkt Station" mag eenzelfde station, per band, maximaal 10 maal voorkomen. Gebruik bij voorkeur het programma SWL_dqr_Log de SP7DQR. Je kunt dit programma downloaden van deze site http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 - Prijzen en certificaten

Belgische winnaars ontvangen een trofee indien zij een relevant aantal QSO's hebben gemaakt.
Alle andere deelnemers ontvangen een certificaat dat je kan downloaden van de UBA website.
The European Union Trophies gaan naar het station uit de Europese Unie in de Single Operator categorie (A, C of E) HP en LP die de meeste punten heeft behaald zowel voor de SSB als de CW contest.

14 - Strafpunten en diskwalificatie

Strafpunten:
 • Onvolledige of onjuiste QSO's: deze krijgen nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
 • QSO's die niet in de log van het andere station voorkomen tellen voor nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
 • QSO's in overtreding van de 10 minutenregel tellen voor nul punten.
Diskwalificatie:
 • Voor valsspelen, denkbeeldige logging en duidelijk, herhaalde en opzettelijke overtreding van het wedstrijdreglement.
 • Voor voortdurende of herhaaldelijke overtreding van het IARU-bandplan en de contest voorkeurfrequenties.

15 - UBA Challenge

Het gewest met het hoogste aantal punten berekend met onderstaande formule en die de twee contestdelen bestrijkt (CW en SSB) ontvangt de prijs die jaarlijks opnieuw wordt betwist. Enkel logs met minimum 40 QSO's komen in aanmerking.

  Totaal van het aantal QSOs / Sectie
---------------------------------------------------   x  Totaal van het aantal logs / Sectie
  Totaal van het aantal leden / Sectie
  -----------------------------------------------
        logs (Aantal leden / Sectie)

16 - Door je log in te sturen voor de UBA Contest ga je ermee akkoord dat:

 • je het reglement gelezen en begrepen hebt en dat je ermee akkoord gaat dat je hieraan gebonden bent,
 • je je station hebt bediend volgens de radioreglementering die geldig is in jouw land voor jouw vergunning,
 • alle acties en beslissingen van het Contest Committee zijn officieel en definitief.

Het reglement in andere talen

Frans vindt je op de Franstalige pagina's van de website.
Engels vindt je op de Engelstalige pagina's van de website.
Japans tnx JK3GAD/M0CFW
Bulgaars tnx LZ3FN
Russisch tnx UA6NZ
Zweeds tnx SJ7M
Spaans tnx HK3CW
Duits tnx DF4WC
Turks tnx YM2XBU - update TA5FA
Portugees tnx PT2AW
Roemeens tnx YO9BPX
Italiaans tnx IK1BBC
Tsjechisch tnx OK2QX
Grieks tnx SV1BJW