UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Reglement van de Low Band Winter Contest

UBA Low Band Wintercontest 2014

De UBA sectie NOK nodigt alle radioamateurs uit om deel te nemen aan de 9de uitgave van de UBA Wintercontest.

1 - Contestperiodes

13 december 2014 van 06:00 tot 10:00 UTC.
14 december 2014 van 17:00 tot 21:00 UTC.
Dit is één contest.
Deze contest vindt plaats telkens het 2de volledig weekend van december.

2 - Categorieën

Voor alle deelnemers:
 • TBHP - 2 banden Hoog Vermogen.
 • TBLP - 2 banden Laag Vermogen.
 • TBQRP - 2 banden QRP.
 • SB160HP - Single Band 160 m Hoog Vermogen.
 • SB160LP - Single Band 160 m Laag Vermogen.
 • SB160QRP - Single Band 160 m QRP.
 • SB80HP - Single Band 80 m Hoog Vermogen.
 • SB80LP - Single Band 80 m Laag Vermogen.
 • SB80QRP - Single Band 80 m QRP.
 • SB40HP - Single Band 40 m Hoog Vermogen.
 • SB40LP - Single Band 40 m Laag Vermogen.
 • SB40QRP - Single Band 40 m QRP.
 • SWL - Luisteramateur alle banden.

Opmerkingen:
 • Iedereen mag iedereen werken.
 • Alle modes zijn toegelaten, CW, SSB, RTTY en alle Digi modes (alle digi modes uitgezonderd RTTY tellen als één mode).
 • 2 banden = 160 en 80 of 160 en 40 of 80 en 40m.
 • Hoog Vermogen is >100 Watt.
 • Laag Vermogen <= 100 Watt.
 • QRP in SSB maximum 10 Watt, in CW en Digimodes maximum 5 Watt.
 • Belgische en buitenlandse stations worden in een aparte uitslag vermeld.
 • Er is geen categorie Multi Operator.

3 - Banden

40, 80 en 160 meter met inachtneming van het IARU-bandplan en de frequenties voorgesteld door het HF Contestcomité.
Op dit ogenblik zijn de volgende contest voorkeurfrequenties vastgelegd:
 • SSB: 1.840 - 2.000, 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200.
 • CW: 1.810 - 1.840, 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025.
 • Digi: 1.840 - 1.843, 3.580 - 3.590, 7.040 - 7.047.

4 - Oproepen en rapporten

CQ UBA wintercontest.
Uit te wisselen gegevens.
 • ON stations: RS(T) + UBA Sectie (ON stations die geen lid zijn van de UBA geven XXX).
 • DX stations: RS(T) + serienummer te beginnen met 001.

5 - Punten

Elke verbinding 3 punten.
Eenzelfde station mag per band in elke mode éénmaal gewerkt worden. Alle verschillende digi-modes tellen hier als één mode. Je kan dus elk station maximaal 8 keer werken als je alle modes gebruikt.

6 - Vermenigvuldigers

ON stations:
 • Alle UBA secties.
 • Alle DXCC landen.
DX Stations:
 • Alle UBA secties.
Een vermenigvuldiger telt per band en per mode. Eenzelfde station kan je dus eventueel 4 multipliers geven per band.

7 - Eindresultaat

Het totaal aantal QSO punten vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers.

8 - Logs

Stuur je log bij voorkeur in in Cabrillo formaat.
Logs in een ander formaat bestaan uit een summary sheet en één of meerdere logbladen.
Logbladen met 40 QSO per A4-blad vermelden volgende gegevens in volgorde van opsomming:
 • Datum, UTC, band, call, gegeven rapport, ontvangen rapport, vermenigvuldiger en punten.
De summary sheet bevat volgende gegevens:
 • Contestnaam, contestdatum.
 • Naam en voornaam, callsign, volledig adres.
 • Stationsbeschrijving met vermelding van het zendvermogen en de gebruikte antenne.
 • Aantal QSO, punten en vermenigvuldigers alsook de berekende eindscore.
 • Verklaring: "I declare that all the contest rules and all the rules and regulations for amateur radio operation in my country have been observed and adhered to. I accept all the decisions of the contest committee".
 • Handtekening en datum.

Volgende programma's ondersteunen deze contest:
SD van EI5DI. Download hier de recentste lijst van de UBA Secties voor SD. (klik rechts en bewaar als).
N1MM (freeware). Download hier de recentste lijst van de UBA Secties voor N1MM. (klik rechts en bewaar als). Voor Digi modes oa MMVARI, MIXW e.a.

9 - Deadline en adres

Alle logs dienen voor 31 december toe te komen bij:
 • via email: ubawinter [at] uba [dot] be (subject: Log%20Winter%20Contest%20from) (ubawinter[at]uba[dot]be).
 • op het adres: Francis Bauweraerts (ON6LY), Lokerenstraat 110 bus 5, B-2300 Turnhout, België.

10 - SWL

De log dient als volgt opgesteld:
Datum, UTC, Band, Mode, Call van het gehoord station, Rapport gegeven door het gehoord station, Call van het tegenstation, Vermenigvuldiger en Punten.
Eén van de 2 stations in het QSO dient een ON station te zijn.

11 - Certificaten

Iedere deelnemer ontvangt een certificaat in pdf formaat via email.

12 - Strafpunten en diskwalificatie

Strafpunten:
 • Onvolledige of onjuiste QSO's: deze krijgen nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
 • QSO's die niet in de log van het andere station voorkomen tellen voor nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
Diskwalificatie:
 • Voor valsspelen, denkbeeldige logging en duidelijk, herhaalde en opzettelijke overtreding van het wedstrijdreglement.
 • Voor voortdurende of herhaaldelijke overtreding van het IARU-bandplan en de contest voorkeurfrequenties.

Veel succes!
Het UBA-NOK wintercontest-comité
ON6LY, ON6UQ, ON7YX, ON4ACA, ON3HF

UBA Secties

AAA   CPN   HOB   MWV   RAM   TRA
ACC   CRD   HRT   NBT   RAT   TRC
ARC   DNZ   IPR   NLB   RBO   TRK
AST   DRC   KSD   NMR   RCA   TWS
ATH   DST   KTK   NNV   RCB   UBA
ATO   EKO   LGE   NOK   RCN   VHF
BDX   ERA   LIR   NOL   REM   WLD
BLW   GBN   LLV   ODE   RFA   WRC
BRC   GBX   LUS   ONZ   RST   WTN
BSE   GDV   LVN   ORA   RSX   WTO
BTS   GNT   MCL   OSA   SNW   XXX
BXE   GTM   MLB   OSB   THN   ZLB
CDZ   HAC   MNS   OST   TLS   ZLZ
CLR   HCC   MTT   RAC   TOR   ZTM