UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Reglement van de Lente Contest

Lente Contest 2018

De UBA Sectie DST (Diest) nodigt alle radioamateurs uit om deel te nemen aan de 35ste uitgave van de UBA-LENTECONTEST.

BELANGRIJK: Hoe N1MM+ gebruiken voor de Lente Contest. Download volgende files HELP en MULTIPLIERLIJST.  TNX Tim, ON5HC

1. Contestdata / Contestdelen

 • HF-80m CW: 4 maart 2018 (07.00-11.00 uur UTC).
 • VHF-2m Phone/CW: 11 maart 2018 (07.00-11.00 uur UTC).
 • HF-80m Phone: 18 maart 2018 (07.00-11.00 uur UTC).
 • VHF-6m Phone/CW: 25 maart 2018 (06.00-10.00 uur UTC).

Opgelet: alleen UTC-tijd in de log is geldig!

2. Contest call

CQ UBA contest.

3. Punten

3 punten per verbinding.
Enkel point to point verbindingen via de ether zijn toegelaten.

4. SWL'S

Aan eenzelfde GEHOORD station mag slechts éénmaal punten toegekend worden. Eenzelfde TEGENSTATION mag maximaal 10 keer voorkomen. In ieder gelogd QSO dient minstens één van de stations een ON station te zijn.

5. Vermenigvuldigers

 • Ieder gewerkt UBA Gewest (lettergroep van 3 letters), te vermelden door ON stations lid van de UBA. vb.: DST, OSB en LGE zijn 3 vermenigvuldigers.
 • De lettergroep XXX, te vermelden door ON stations NIET lid van de UBA.
 • De lettergroep UBA, te vermelden door het Nationaal verenigingsstation ON4UB.
 • Enkel voor ON stations: ieder land dat voorkomt in de DXCC lijst, uitgezonderd ON.

6. Uit te wisselen gegevens

 • ON deelnemers: Rapport = RS(T) + QSO serienummer beginnend met 001 + UBA gewest of XXX voor NIET UBA leden: vb.: ON4DST -gegeven 59(9)001 DST -ontvangen 59(9)003 MCL.
 • Niet ON deelnemers: Rapport = RS(T) + QSO serienummer beginnend met 001. vb.: PA3AWV -gegeven 59(9)001 -ontvangen 59(9)002 DST.

Het QSO serienummer moet continu doorlopen, ongeacht de wijze van transmissie (VHF).

7. Buitenlandse deelnemers

Enkel verbindingen met ON stations zijn geldig.

8. Eindscore

Totaal QSO punten x Totaal VERMENIGVULDIGERS.

9. Klassementen

a. Individueel klassement per contest:
 • (1) ON Stations (QRP apart klassement).
 • (2) Buitenlandse Stations.
 • (3) SWL Stations ON.
 • (4) Buitenlandse SWL Stations.
b. Klassement per club (secties UBA):
 • (1) 80m band: SSB en CW.
 • (2) VHF banden: 2m en 6m.

SCORE = (AxB)/C.

A= SOM van de individuele eindscores van het gewest.
B= AANTAL logs van het gewest.
C= AANTAL leden van het gewest d.d. 01 maart 2018.

10. QRP stations

QRP stations vermelden duidelijk "QRP" in de log hoofding.
Opmerking: maximum toegelaten uitgangsvermogen: CW = 5 Watt, Phone = 10 Watt.

11. Trofeeën

 • De winnaars van elk klassement ontvangen een award, indien zij minstens 25 geldige QSO of 25 gehoorde stations in hun log hebben.
 • Een wisselbeker is voorzien voor het winnend gewest HF en VHF. Na 3 OPEENVOLGENDE overwinningen door eenzelfde gewest wordt deze wisselbeker eigendom van dit gewest.

12. Logs

We raden de deelnemers aan met freeware software te loggen bijvoorbeeld WinOnContest van ON4AVJ (te downloaden van UBA-site) of N1MM Logger.
We accepteren alleen CABRILLO logfiles. Deze kunnen door bovenstaande programma’s worden gegenereerd. Hernoem de bestanden naar MYCALL.CBR of MYCALL.LOG waar "MYCALL" is uw roepnaam. (Voorbeelden ON4DST.CBR of ON4DST.LOG).
Zorg ervoor deze in te sturen in het juiste Cabrillo formaat.
Er worden GEEN papieren logs meer aanvaard!

“Cabrillo header” moet het volgende bevatten:
 • Callsign.
 • Naam, voornaam en volledig adres.
 • UBA-gewest (enkel voor UBA-leden).
 • Categorie waar u in deelneemt.
 • Stationsbeschrijving met zendvermogen.
Onvolledige logs dienen als ‘checklog’.

Opmerking: elke amateur kan per contestdeel slechts één log insturen (ofwel als ONL, ofwel ON-call ofwel met zijn 2de callsign).

13. Deadline

De logs moeten ten laatste 2 weken na IEDERE contestdatum bezorgd worden via http://Springcontest.on4dst.be

14. Diskwalificatie

 • Logs waar meer dan 5% van de geclaimde QSO's foutieve vermeldingen vertonen, worden gediskwalificeerd.
 • Indien éénzelfde persoon meer dan één log per contestdeel instuurt, worden deze logs gediskwalificeerd.
 • Ontbreken van 1 of meerdere uit punt 12 opgesomde gegevens kan aanleiding geven tot diskwalificatie.

15. HF bandplanning

Aan iedere deelnemer wordt gevraagd zich aan de bandplanning te houden. De contest voorkeurfrequenties op 80m zijn:
 • CW van 3,510 tot 3,560 MHz.
 • SSB van 3,600 tot 3,650 MHz en 3,700 tot 3,775 MHz.

16. Opmerking

Door hun deelname verklaren de deelnemende stations:
 • Gewerkt te hebben volgens de geldende regels voor radioamateurs in hun land.
 • Het contestreglement en iedere beslissing van het UBA lentecontestcomité te aanvaarden

Veel succes! Het UBA-DST lentecontest-comité ON3LIS-ON6KL.

UBA Secties

AAA Antwerpse Actieve Amateurs   HAC Hasselt   PHI Section radio de Philippeville
ACC Antwerp Contest Club   HCC Haaglandse Contest Club   RAC Radio Amateurs Club
ALT Radioamateurs Aalter   HOB Heist-op-den-Berg   RAF Radio Club Ardenne-Famenne
ARA Aktieve Radio Amateurs   HRT Herentals   RAM Radio-Amateurs Mouscronnois
ARC Amateur Radio Club of Brussels   IPR Ieper   RAT Radio Amateur Team
AST Aalst   KSD Koksijde   RBO Eupen
ATH Radio Club de Ath   KTK Kortrijk   RCA Radio Club des Ardennes
ATO Tienen   LGE Liège   RCB Radio Club de Bruxelles
BDX Brussels DX team   LIR Lierse Radioamateurs   RCN Radio Club Noord
BFA Belgian Friends of Amateur radio   LLV La LouVière   REM Radioamateurs Erpe-Mere
BLW Brussel West   LUS LUxembourg Sud   RST Sint-Truiden
BRC Bell Radio Club   LVN Leuven   RSX Ronse
BSE Brabant Sud-Est   MCL Mechelen   SNW Sint-Niklaas
BTS BrabanT Sud   MLB Midden Limburg   THN THuiN
BXE BruXelles Est   MNS MoNS   TLS Tussen Leie en Schelde
CDZ Ciney Beauraing   MTT Mol-Turnhout   TRA Torhoutse Radio Amateurs
CLR CharLeRoi   MWV Midden West-Vlaanderen   TRC Trudo Radioamateurs Club
CPN Charleroi Pays Noir   NBT Noord Brabant   TWS Together We're Strong
CRD Club Radioamateur de Durnal   NLB Noord Limburg   UBA National UBA Clubstations
DNZ Deinze   NMR NaMuR   VHF Antwerpen VHF
DRC Dendermonde   NNV Ninove   WLD Waasland
DST Diest   NOK Noorderkempen   WRA Wortegemse Radioamateurs
EKO Meetjeslandse Radioamateurs   NOL Noord-Oost Limburg   WRC West-vlaamse Radio Club
ERA Eeklose Radioamateurs   ODE Oudenaarde   WTN Radio Club Wetteren
GBN Geraardsbergen   ONZ Oosthoek   WTO WaTerlOo
GBX GemBlouX   ORA Opwijkse Radio Amateurs   XXX No UBA member
GDV Gang De Verviers   OSA Antwerpen   ZLB Zuid Limburg
GNT Gent   OSB Brugge   ZLZ Zelzate
GTM Grensloze TransMissie   OST Oostende   ZTM Zottegem