UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Awards

Het UBA Award-Departement

DXCC award
Het verzamelen van diploma’s vormt voor heel wat amateurs de drijfveer van hun activiteit op de verschillende banden.

De UBA Award-manager, werkzaam binnen de HF-Commissie, informeert de leden over dit aspect van onze hobby.


WAC award
Een groot aantal binnen- en buitenlandse certificaten is beschikbaar voor de actieve amateur die erin slaagt aan welbepaalde criteria te voldoen. Het meest tot de verbeelding sprekende diploma is beslist het prestigieuze DXCC (afkorting van DX Century Club) van onze Amerikaanse zustervereniging ARRL. Het kan worden aangevraagd door de zendamateur die minstens 100 verschillende DXCC gebieden gewerkt én bevestigd heeft. Maar wist je dat dit DXCC slechts één van de meer dan 3000 diploma’s is die wereldwijd worden uitgegeven? Awards bestaan er in alle geuren en kleuren. Nagenoeg elke IARU zustervereniging biedt één of meerdere certificaten aan. Daarbij ligt de klemtoon veelal op de eigen geografische eigenschappen. Heel wat lokale afdelingen en clubs geven eveneens een eigen diploma uit.

Vanzelfsprekend kan je steeds beroep doen op de UBA Award Manager indien je op zoek bent naar informatie omtrent een specifiek diploma uit binnen- of buitenland.

Je kan de UBA Award Manager ten allen tijde bereiken: Egbert Hertsen, on4cas [at] uba [dot] be (ON4CAS), Van Busleydenstraat 10, 2800 Mechelen. 


Belgische diploma's

Sinds vele jaren reeds, beschikt de UBA over een aantal mooie diploma's die als doel hebben de Belgische radioamateurs aan te moedigen om zoveel mogelijk actief te zijn op de radioamateurbanden.
Bekijk het UBA awardprogramma.

De certificaten kunnen worden behaald door alle zend- en luisteramateurs. Het UBA Award Department wenst je alvast veel plezier en succes toe bij het behalen van radio-amateur certificaten. Nog vragen? Aarzel niet contact op te nemen, we staan ter jouwer beschikking!

Verder geven heel wat UBA secties en enkele groepen die zich in een deelgebied van onze hobby specialiseren certificaten uit. Hier vind je een beschrijving van de verschillende door UBA secties e.d. te behalen diploma's.

Indien je wenst dat het diploma van jouw sectie hier eveneens aan bod komt, dan kan je gerust contact opnemen met on4cas [at] uba [dot] be (Egbert ON4CAS).

QSL Checking Service

Hoewel veel diploma’s aan de hand van een GCR lijst kunnen worden aangevraagd, geldt dit niet voor alle awardprogramma’s. In deze gevallen zit er niets anders op dan samen met de aanvraag jouw QSL's ter controle mee te sturen naar de betrokken awardmanagers. De QSL Checking service bespaart jou dit.
 
Opgelet: de UBA award manager is afwezig tot mid september 2013. Tot dan kunnen geen QSL kaarten voor het DXCC, IOTA en andere programma's worden gechecked !

Dank zij overeenkomsten is het UBA Award Department ertoe gemachtigd jouw kaarten na te kijken voor onderstaande awardprogramma’s:
WAS pin
WAZ award

Diploma's enkel te behalen in 2018 en/of 2017

Bucuresti 555 Award

Speciale evenementen of gebeurtenissen geven vaak aanleiding tot de uitgifte van een herinneringscertificaat. Vaak handelt het hierbij om culturele of sportieve evenementen of herdenkingen van een geschiedkundig feit.

Bode AwardDe tijdspanne waarin de nodige verbindingen gemaakt moeten worden is veelal beperkt. Precies daarom is het belangrijk tijdig op de hoogte te zijn van zulke reglementen.

De UBA HF Commissie nodigt je uit om kennis te maken met de reeks diploma's met korte looptijd die momenteel behaald kunnen worden.

Het overzicht vind je hier.

SP85 Award

SOTA-ON

SOTA Summits on the Air (SOTA) is een wereldwijd awardprogramma voor het activeren van en werken met amateurstations vanop bergtoppen. Raar maar waar: ook in België komen een aantal hoge punten in aanmerking als ‘SOTA summits’. Bovendien kunnen ONL/SWL ook SOTA-awards in de wacht slepen.


SOTA/ON werd in 2007 geïntroduceerd in België. Op 1 januari 2009 werd de lijst van de bergtoppen in overeenstemming gebracht met de ‘P100’ regel (100 m prominentie). Op 1 OKTOBER 2011 werden opnieuw enkele wijzigingen van kracht. De belangrijkste zijn:

  • 3 nieuwe toppen komen er bij
  • 8 toppen verdwijnen spijtig genoeg daar ze niet voldoen aan de 100 meter ‘prominence’ regel
  • 1 top wordt heropgenomen in de lijst
  • Vele coördinaten zijn gecorrigeerd opdat ze overeen zouden komen met de werkelijke top. Indien mogelijk werd een geodetisch punt als referentie genomen.

Voor meer informatie over SOTA kan je terecht op de (enige echte) SOTA website Voor vragen over ON/SOTA kan je on4up [at] skynet [dot] be (Peter) bereiken.

On 2017 viert de Belgische SOTA afdeling haar tiende verjaardag. Kijk hier voor de herinneringsdiploma's.

Belgische Rankings

Heel wat Belgische stations dingen mee in verschillende awardprogramma's. Hun verdiensten plaatsen we graag in de spotlights.


Benieuwd hoe de Belgen het er vanaf brengen? Behalve hun DXCC en IOTA scores kan je via deze link ook hun rangschikking in tal van andere awardprogramma's bekijken.

Het DXCC checkpoint in België

DXCC
Iedereen weet het: het DXCC-award is zowat het meest prestigieuze diploma dat we in onze hobby kennen. Toch geen idee waarover het gaat? DXCC staat voor DX Century Club; een award programma dat wordt beheer door onze Amerikaanse zustervereniging ARRL. Heel bondig samengevat dien je tenminste 100 verschillende entities (landen) gewerkt en bevestigd te hebben. Surf naar de DXCC website en informeer je.

Om de integriteit en de hoge standaard van het DXCC programma te vrijwaren, verlangt de ARRL een zeer grondige controle van de QSL kaarten alvorens een zendamateur tot de DX Century Club (DXCC) wordt toegelaten. De procedure voorziet dat elke DXCC aanvraag vergezeld dient te zijn van alle QSL kaarten. Tenzij je de kaarten zelf naar de ARRL bracht of naar een van de reeds bestaande check-points (bijvoorbeeld jaarlijks te Friedrichshafen) zat er voor ons Belgen dan ook niets anders op dan alle QSLs naar de DXCC desk in de USA op te sturen. Niet alleen brengt dit vrij hoge portokosten mee, maar menig amateur voelt zich ook wat nerveus tot op het ogenblik dat de kaarten terug in zijn of haar bezit zijn.

DXCC Fieldchecking
Enkele jaren geleden ontwikkelde de ARRL het systeem van "DXCC Field Checking". Dankzij de positieve ervaringen die de ARRL met dit systeem van field checking opdeed, werd besloten het systeem uit te breiden. De UBA had reeds ruime tijd geleden zijn kandidatuur gesteld om als een van de Europese checkpoints op te treden. Bij het afsluiten van de proefperiode, waarbij een beperkt aantal Europese check-points werden opgezet, werd de UBA dan ook onmiddellijk uitgenodigd om tot dit systeem van DXCC field checking toe te treden.
De UBA heeft de UBA award-manager, ON4CAS voorgesteld, en nadat ON4CAS een "toetredings-examen" met succes had afgelegd was de kogel formeel door de kerk. Vanaf midden maart 2003 is de UBA award-manager ON4CAS er door de ARRL toe gemachtigd QSL-kaarten voor het DXCC award programma te checken. Inderdaad, je hebt het goed gelezen: vanaf vandaag is het niet langer nodig jouw QSL kaarten voor jouw DXCC aanvraag naar de USA te versturen! ON4CAS is gemachtigd om alle aanvragen, met inbegrip van deleted entities, verbindingen van meer dan 10 jaar oud én 160m QSLs te verifiëren !

Wil je een DXCC award aanvragen of je bestaande diploma upgraden dan kan je het volledige reglement hier bekijken. Om je aanvraag vlotter dan voorheen af te handelen wordt erop gewezen dat een elektronische aanvraag thans tot de mogelijkheden behoort.

Vanzelfsprekend raden we alle deelnemers aan het DXCC programma een account bij Logbook of The World aan te maken. Hier lees je er meer over.


De resultaten en vorderingen van de Belgische DXCC deelnemers vind je op de pagina van de "Belgische Rankings".

Benieuwd welke gebieden het meest zeldzaam zijn ? Je vindt hier een lijstje van de top 10.

Het IOTA checkpoint voor de Benelux landen

Begin 2006 werd de UBA Award Manager benoemd tot Benelux Checkpoint voor het Island On The Air Award programma van de RSGB. Dit awardprogramma, afgekort tot IOTA, kent een lange traditie en kan zowel in DX kringen als bij awardverzamelaars pur sang rekenen op een grote aanhang.

IOTA logoBij de IOTA draait alles om het werken van eilanden. Alle eilanden of eilandengroepen over de gehele wereld hebben een kenmerk gekregen. Dit kenmerk bestaat uit de eerste letters van het continent gevolgd door een volgnummer. Wie ook maar een beetje op de HF banden actief is, heeft beslist al zulke IOTA referenties als EU-001 in de pileups gehoord.

Het basis diploma wordt uitgereikt voor 100 bevestigde IOTA referenties waaronder minstens eentje uit elk continent, met inbegrip van Antarctica. Tot nu toe werden reeds meer dan 1000 verschillende IOTA referenties geactiveerd. Net zoals bij het DXCC vormen de zeldzamere eilanden op onze aardbol het doel van DXpedities. Voor uitgebreide informatie omtrent het IOTA gebeuren, inclusief een volledige lijst met alle eilanden referenties, een compleet reglement en nog veel meer vind je hier.

De scores van de Belgische deelnemers aan het IOTA programma vind je in de rubriek "Belgische Rankings").

Evenmin als het DXCC kunnen de IOTA awards aangevraagd worden d.m.v. een GCR-lijst. Het checken van de QSLs door een officieel checkpoint is een conditio sine qua non. ON4CAS heeft een training van de RSGB gekregen en is gemachtigd QSL kaarten van stations uit de Benelux voor het IOTA programma te verifiëren. Je kan dan ook bij hem terecht als je graag deel uit zou maken van de vele IOTA enthousiastelingen of wanneer je je score wil updaten.


Belangrijk:

 

Het IOTA Management deelt mee dat iedereen die zijn/haar score voor de Honor Roll/Annual Listings van 2018 wil updaten dit voor eind januari 2018 dient te doen. Alle checkpoints zijn uitdrukkelijk verzocht om inzendingen die na deze datum worden verzonden niet te verwerken voor de jaarlijkse updates.