UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het radioamateur radionoodnet ontplooit zich in Waals-Brabant

Dit experiment heeft als doel in de nabije toekomst de communicaties te vrijwaren tussen de plaatsen waar zich ziekenwagens, brandweerwagen en de MUG bevinden mochten in geval van calamiteiten de klassieke telefoonnetten (fillaire netten / GSM) het laten afweten. Dit past perfect in het kader van de Belgische wetgeving, die voorziet dat radioamateurs assistentie mogen verlenen aan hulpdiensten (Ministerieel Besluit van 9 januari 2001, Art. 24), en vloeit voort uit de overeenkomst tussen de UBA en FOD Binnenlandse Zaken Civiele Veiligheid die bij deze in de praktijk wordt omgezet en waarbij radioamateurs deel uitmaken van de vrijwilligers van de Civiele Bescherming en die kunnen geactiveerd worden via de discipline 4 (logistiek).

In geval van stroomonderbreking zal dit noodnet in staat zijn om secundaire radioverbindingen te verzekeren tussen de verschillende hulpposten met als doel de communicaties over het (elektrisch autonoom) ASTRID  netwerk voor te behouden enkel voor de meest dringende oproepen. Naast de verschillende brandweer, kazernes, hospitalen, ziekenwagen posten (ACS, Rode Kruis, Marbaix, Jodoigne…), worden ook andere sites aan het radionet verbonden, zoals de dispatching 101 van de politie (CIC BRW), de noodcentrale 100/112 van Mons en Brussel, Ores, het federaal crisis centrum van Binnenlandse Zaken, het Waals regionaal crisiscentrum en het provinciaal crisiscentrum van de gouverneur van Waals-Brabant. De procedure om de hulpdienst op te roepen in geval van stroomonderbreking (mochten de telefoonnetten het laten afweten) staat beschreven op de website www.crisebw.be.

Op dinsdag 25 november 2014 werden twee Procom radioamateurantennes geplaatst op de mast van de brandweerkazerne van Waver, waar het RTC (Radioamateur Transmissie Centrum) zal worden opgesteld in geval van calamiteit of grote stroomonderbreking op het Waals Brabantse grondgebied. Waren aanwezig: Pierre Cornelis (ON7PC), expert in radionoodnetten en verbonden aan het Crisis Centrum van Waals Brabant, en Philippe Vanhoute (ON5PV), allebei leden van de UBA; de brandweercommandant van Wavre, Philippe Vos de Wael, zijn officier gelast met telecommunicatie-aangelegenheden, Yves Storder, en twee alpinisten-brandweermannen lid van het GRIMP (Groupement d'Intervention en Milieu Périlleux) voor de brandweerdiensten.

Naar het einde van de werkzaamheden werd de ploeg begroet door de provinciegouverneur a.i. Christophe Baes. Hij was ter plaatse gekomen om de verschillende medewerkers te bedanken en zijn steun te betuigen aan dit pilootproject. Hij was vergezeld door zijn naaste medewerker Marc Lerchs (ON3IBZ), federaal agent van FOD Binnenlandse Zaken, Directeur van informatie, gelast met de noodplanning en crisisbeheer, en door zijn kabinetschef, Frédéric Leroi.

Op basis van de aan de gang zijnde testen zullen mogelijks bijkomende antennes op andere sites (Civiele Bescherming, brandweerdiensten, hospitalen) worden geplaatst mocht de radiodekking versterkt moeten worden. De eerste berekeningen laten toe om de efficiëntie van de comfortzone nu al te voorspellen.

De UBA-leden die wensen aan te sluiten bij het B-EARS radionoodnet worden verzocht om zich in te schrijven in de daartoe voorbehouden rubriek.

Mounting B-EARS Antennas (1) Pierre ON7PC (in het midden), omringd door twee brandweermannen van het  GRIMP (Groupement d'Intervention en Milieu Périlleux).
Mounting B-EARS Antennas (2) De oude VHF-mast van de brandweerkazerne van Waver gaat weer in dienst.
Mounting B-EARS Antennas (3) Mounting B-EARS Antennas (4)
De GRIMP mannen in actie om de twee nieuwe Procom VHF/UHF-antennes vast te maken.
Mounting B-EARS Antennas (5) Mounting B-EARS Antennas (6)
Verrassingsbezoek van de gouverneur van de provincie a.i. van Waals Brabant. Hij komt ter plaatse op het terrein om de verschillende intervenanten van het radioamateur noodnet project te bedanken voor hun inzet. V.l.n.r.: Frédéric Leroi, kabinetschef van de gouverneur, Pierre Cornelis (ON7PC),  Philippe Vos de Wael, Commandant van de brandweerdienst te Waver, Christophe Baes, Gouverneur a.i. van Waals Brabant en Yves Storder, brandweerofficier gespecialiseerd in telecommunicatie.

Afbeeldingen: ON5PV