UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

HAREC-proefexamens

Een jaar geleden hebben we gemeld dat het BIPT de software met de vragenlijsten van het HAREC-examen ter beschikking stelde van de radioamateurs. We hebben toen uitgebreid gemeld over hoe je dit kon opladen, en eveneens de vragenlijsten met alle vragen die gebruikt worden in het proefexamen en in het echte examen gepubliceerd (klik hier voor details).

We kregen in de afgelopen weken vragen in verband met een HAREC online-proef examen dat aangeboden wordt van op de website "Harec.be". Eerst en vooral willen de kandidaten voor het HAREC-examen erop wijzen dat men geen radioamateur wordt door enkel en alleen veelvoudige proefexamens af te leggen. Proefexamens zijn er om, na grondige studie van de leerstof, de kandidaat vertrouwd te maken met de soort vragen die worden gesteld op het examen. Het proefexamen dat het BIPT ter beschikking stelt aan iedereen is een getrouwe weergave van het echte examen. Het aantal vragen per hoofdstuk is correct, de vragen zijn reëel en handelen alleen over te kennen leerstof.

Wat op de website "Harec.be" wordt aangeboden is absoluut geen weergave van het echte examen. Bij een proef bleken 20 van de 40 gestelde vragen over reglementering te gaan, 2 over antennes, 4 over veiligheid, 2 over propagatie en 2 over elektriciteit. Geen enkele vraag over elektronica, zenders of ontvangers ... Bij een aantal vragen bleek het "juiste" antwoord dubbelzinnig of zelfs fout. In sommige vragen spreekt men nog over de "RTT" i.p.v. BIPT, het zijn dus wel heel oude vragen, en sinds de tijd van de RTT is de regelgeving reeds herhaalde malen aangepast. Tenslotte vallen een aantal van de vragen buiten de leerstof voor het HAREC-examen.

Met deze willen we de kandidaten voor het HAREC-examen er op wijzen dat de proefexamens die op deze website worden aangeboden absoluut geen correcte weergave is van de echte examens afgenomen door het BIPT.