UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Onze stralingsdossiers

BIPT-logoElkeen zal wel vernomen hebben dat er veranderingen op komst zijn in verband met onze stralingsdossiers. In ons zo eenvoudig te besturen landje heeft uiteindelijk het grondwettelijk hof begin dit jaar beslist dat dit niet langer federale maar wel regionale materie wordt. Dit wil onder andere zeggen dat het BIPT, die voor de federale overheid deze materie behandelde, dit voortaan NIET meer doet, en dat vragen in verband met dergelijke dossiers (ten minste voorlopig) niet meer aan het BIPT dienen te worden gesteld.

De UBA voert besprekingen met de drie gewesten op technisch en op politiek vlak om de belangen van de radioamateurs en het radioamateurisme te vrijwaren. Vandaag kunnen we nog geen resultaten melden, en het lijkt dat het nog wel enige tijd zal duren vooraleer nieuwe modaliteiten voor de radioamateurs in de drie gewesten gekend zullen zijn. We streven naar ofwel vrijstelling ofwel specifieke normen voor de radioamateurdienst die rekening houden met het zeer lage gemiddelde gebruik van radioamateurstations in vergelijking met telecommunicatiesystemen en radio – TV –omroep.

Van zodra we gegevens hebben hoe het verder moet met de radioamateurs en de stralingsnormen, zullen we u hiervan uitgebreid informeren.