UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Financiële steun voor de secties die een opleiding basisvergunning inrichten?

(13 mei 2006 - rs) Om enerzijds de UBA-secties te steunen die een opleiding voor de basisvergunning inrichten en anderzijds zoveel mogelijk UBA-leden de kans te geven een opleiding te volgen kan een UBA-sectie die de basisopleiding inricht onder volgende voorwaarden een bedrag van € 10 per cursist ontvangen:

  • de opleiding moet openstaan voor alle UBA-leden, ongeacht hun sectie, onder dezelfde voorwaarden (bijvoorbeeld inschrijvingsgeld),
  • de opleiding moet minstens 1 maand op voorhand aangekondigd worden op de UBA website,
  • de cursisten waarvoor men een terugbetaling aanvraagt moeten 6 maanden na het einde van de opleiding een basisvergunning call (ON3) hebben,
  • de cursisten waarvoor men een terugbetaling aanvraagt moeten 6 maanden na het einde van de opleiding lid zijn van de UBA,
  • de aanvraag voor deze financiële bijdrage moet ten laatste 1 jaar na het einde van de opleiding igediend worden via opleidingen [at] uba [dot] be, met vermelding van de cursisten (naam en call) waarvoor men de bijdrage aanvraagt.

Met deze maatregel willen we de secties niet enkel aanmoedigen om opleidingen voor de basisvergunning te geven maar ook om deze opleidingen open te stellen voor alle UBA-leden en om de cursisten aan te moedigen om lid te worden van de UBA.