UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Oefening B-EARS LIE 27 februari 2021 vanaf 14u tot 17u

Date Until: 
27/02/2021
Het doel van de oefening is de uitwisseling van berichten binnen een gericht netwerk.

Inschrijving vóór 22/02/2021 om alle deelnemers in het scenario op te nemen.

De oefening zal de gezondheidsafstand respecteren (elke om zal alleen in zijn voertuig opereren).

Meteen na de oefening vindt een online debriefing plaats.

Voor alle inlichtingen of deelname kan u contact opnemen met de binomiaal van de B-EARS LIE