UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

"Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur"

IARU-logoOp 10 mei hadden we het reeds over het handboek "Ethiek en Operationele Procederes voor de Radioamateur" (van de hand van Mark ON4WW en John ON4UN).

Tijdens de vergadering van de AC (Administrative Council) van de IARU (world-wide) die vorige week plaatsgreep in Konstanz (Duitsland) werd het document voorgesteld door IARU R1 om te worden aanvaard als officieel IARU-document betreffende ethiek en operationele procedures op onze banden. De AC stelde een zogenaamd "high level policy statement" op handelend over dit onderwerp (resolutie 08-01).

Het is een verklaring die uitlegt waarom de nodige aandacht dient geschonken aan het onderwerp van ethiek en operationele procedures op de banden en verder stelt dat het handboek van ON4UN en ON4WW voortaan het officiële document is dat het standpunt van de IARU (wereldwijd) terzake weergeeft. We zijn er terecht fier op dat het werk van twee Belgische radioamateurs voortaan als referentie dient op wereldniveau betreffende de ethiek en de operationele procedures op de banden. Voor meer informatie hierover, klik hier.