UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De radioamateur regelgeving in België

De nog steeds aan gang zijnde heisa betreffende APRS (er zijn reeds 10 radioamateurs die allemaal APRS uitzendingen doen, op het matje geroepen bij het NCS in Antwerpen) en uit de vele contacten die ik bij deze gelegenheid had met de rechtstreeks betrokken en andere radioamateurs, blijkt dat niet iedereen de regelgeving even goed kent. Het is inderdaad niet makkelijk om alles goed te begrijpen, en de tientallen documenten die onze regelgeving omvat, maken het zeker niet eenvoudig.

Komende week zal de UBA een volledig uitgewerkt voorstel van aangepaste regelgeving bespreken op het BIPT. Ondertussen staat er echter niets anders op dan de huidige regels zo goed mogelijk te kennen en zo correct mogelijk, vooral naar de geest, toe te passen. Om dit te vergemakkelijken heeft de UBA een document opgesteld dat alle regels bevat, de toepasselijke artikels van de zogenaamde telecomwet en van het KB, het MB en de vele publicaties van het BIPT op hun website. We hebben geprobeerd alles zo overzichtig mogelijk te commentarieren, zodat het geheel zo verstaanbaar mogelijk wordt. Verder is in het document nog enige commentaar aangaande het gebruik van APRS en andere dergelijke modi toegevoegd.

Klik op de bijlage hieronder en bewaar de PDF-file op uw harde schijf, waar je ze zonder meer kan openen.
BijlageGrootte
regelgeving-oct2008.pdf305.18 KB