UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Reglementen

Reglementering

In het geval van zendapparatuur mogen alleen toestellen aangeboden worden die conform zijn met de vergunning van de aanbieder.
  • aanbiedingen van commerciële aard worden niet toegelaten. Indien je een commerciële aankondiging wenst te plaatsen, neem dan contact op met onze advertising manager (advertising [at] uba [dot] be). Hij zal je alle nodige informatie bezorgen.
  • aanbiedingen van CB-equipment zijn uit den boze.
  • de aanbiedingen moeten een verband hebben met het radioamateurisme.
  • een aanbieding binnen een periode van 1 maand verwijderen en opnieuw invoeren om bovenaan in de lijst van aanbiedingen te staan is niet toegelaten. Aanbiedingen die op deze manier worden "gemanipuleerd" zullen worden verwijderd.
  • de UBA is niet verantwoordelijk voor enig gevolg betreffende deze aanbiedingen, ook niet in geval van fouten of tekortkomingen in de tekst, noch wat betreft de kwaliteit van de toestellen, noch wat betreft eventuele inbreuken t.o.v. de wetgeving inzake de telecommunicatie, of eender welke andere wettelijke voorschriften, die zouden kunnen gepleegd zijn door de persoon die de advertentie heeft geplaatst.
  • de radioamateur, wiens roepnaam en coördinaten opgegeven zijn in de aanbieding is de enige verantwoordelijke voor de gevolgen van zijn aanbieding.
  • een lid dat aanbiedingen doet voor materiaal van een ander, die geen lid is van de UBA, wordt onherroepelijk uitgesloten van de hambeurs.

Opgelet!

We ontvangen soms klachten van kopers die door een malafide verkoper "bedrogen" zijn wat betreft de kwaliteit van de gekochte goederen. Eenmaal de koop gesloten zal een dergelijke malafide verkoper zeggen: "gekocht is gekocht" en er veelal op wijzen dat de koper de goederen maar had moeten testen bij aankoop. In de grond heeft hij gelijk.

Als het gaat om een toestel, test het bij aankoop! De UBA kan in disputen hieromtrent geen stelling innemen, en alleen de raad geven voorzichtig te zijn en de goederen steeds te testen vooraleer te betalen.

Hier vind je de nodige richtlijnen om een aanbieding te plaatsen.