UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Belgische radioamateurs aan de eer op Ham Radio 2008

ON4WF lid van de CQ Magazine Hall of Fame

Het was John, ON4UN die het initiatief nam om Gaston voor te stellen voor opname in de CQ Amateur Radio Hall of Fame. Deze Hall of Fame bevat een groot aantal beroemdheden uit de wereld van de radioamateurs, zoals onder andere Lee De Forrest, Samuel Morse, Koning Houssein van Jordanië (JY1), Koning Juan Carlos (EA0JC), Father Moran (N1MM), Peter Martinez (G3PLX), John Kraus (W8JK), Hitsugu Yagi, nobelprijswinnaar Joe Taylor K1JT enz…

Gaston, ON4WF werd voorgedragen in eerste instantie voor zijn baanbrekend en niet aflatend werk als stichter en voorzitter van EUROCOM, en voor de prachtige resultaten die hij er bereikte bij de verdediging van het radioamateurisme in het Europa van vandaag, en tevens als initiatiefnemer voor het Antenneproject op de Europse Columbus module van het ISS. Gaston is ook stichter en voorzitter van ARISS-Europe en ondervoorzitter van ARISS-wereldwijd. Vergeten we ook niet dat Gaston gedurende 10 jaar voorzitter was van de UBA (1987-1997), en ook stichter en nog steeds voorzitter is van Amsat België.

Het voorstel voor opname in CQ Amateur Radio Hall of Fame werd mede ondertekend door enkele heel belangrijke personaliteiten:
  • Frank Bauer, KA3HDA, de voorzitter van ARISS International, ook "Chief engineer Exploration Systems Mission Directorate at Nasa Headquarters" (hij is de man die de leiding heeft over NASA's "Mission to the planet Mars");
  • Ole Garpersted LA2RR, de voorzitter van IARU R1, en nu ook ondervoorzitter IARU World-wide;
  • Adriano Graziosi ON5GA, Secretaris-Generaal (op rust) van de Europese Economische en Sociale Commissie, en
  • Fernado Fernandez Martin, EA8AK, lid van het Europese Parlement.

Bij deze gelegenheid deed John ON4UN nog een speciale oproep aan de aanwezigen om nog een extra financiële inspanning te doen om de kosten voor het ontwikkelen en installeren van de radioamateurantennes op de Columbus-module van het ISS te helpen dekken, een initiatief dat een niet onbelangrijke som geld opbracht.


ON4UN stelt ON4WF voor Gaston ON4WF en Dick K2MGA
ON4UN stelt ON4WF voor als lid van de CQ Amateur Radio Hall of Fame tijdens de "IARU Presidents' Reception" op Ham RADIO. Op de foto herkennen we rechts W4RA, president IARU world-wide en Paul Rinaldo W4RI, Chief Technology Officer van de ARRL. Gaston ON4WF met Dick Ross K2MGA , editor CQ Magazine die uit de VS was overgevolgen voor de ceremonie. Op de zilveren plaat lezen we "The Editors of CQ take great pleaure in inducting into the CQ Amateur Radio Hall of Fame Gaston Bertels, ON4WF for his long and honorable service to the Radio amateurs of Europe and the World
May 31, 2008".

Ook de 2008 Horkheimer-prijs toegekend aan Gaston, ON4WF

Nadat John ON4UN de raad van bestuur had ingelicht van zijn bedoeling om Gaston ON4WF voor te dragen als lid van de CQ Amateur Radio Hall of Fame, suggereerde Rik ON7YD, om Gaston eveneens voor te dragen voor de jaarlijkse "Rudolf Horkheimer Prize". Het voorstel en de rationale werden ondertekend door de voorzitter van de UBA ON7TK, de twee ondervoorzitters ON7YD en ON5OO, alsook ON4UN. Later zou blijken dat Thilo Koots, DL9KCE, lid van EUROCOM, zonder enig medeweten van dit initiatief eveneens Gaston voor diezelfde prijs had voorgedragen.

De Horkheimer prijs die eveneens een niet onaardige geldprijs omvat, werd aan de verraste Gaston overhandigd tijdens de officiële openingsceremonie van HAM RADIO 2008, in bijzijn van enkele honderden autoriteiten van de wereld van de radioamateurs alsook onder meer van de burgemeester van Frierichshafen.

DL9KCE overhandigd de trofee Gaston ON4WF
Thilo Koots, DL9KCE overhandigt de trofee en de geldprijs aan Gaston
Gaston tijdens zijn kort dankwoord

ON4UN nu ook lid van de CQ DX Hall of Fame

John ON4UN en Dick K2MGA
John ON4UN met Dick , K2MGA. Op de plaat staat te lezen: "In recognition of his unselfish contribution to the sport of amateur Radio", Elected May 2008.
Elf jaar nadat John opgenomen werd in de CQ Contest Hall of Fame, werd hij dit jaar eveneens opgenomen in de CQ DX Hall of Fame.

Gus Bowning (ex W4BPD) en Stew Perry (ex W1BB) waren de eersten die deze eer te beurt vielen in 1967 en 1968, nu zo wat 40 jaar geleden. Sindsdien waren er slechts 52 radioamateurs die werden opgenomen in de DX Hall of fame. John is nu een van hen. Minder dan een handvol radioamateurs is ooit de eer te beurt gevallen om in beide Hall of Fames te worden opgenomen. De reden voor deze eer is in eerste instantie zijn succesvolle reeks van "Low Band DX-ing " boeken waarvan de eerste editie nu bijna een kwart eeuw geleden werd uitgegeven door de ARRL, en waarvan hij nu een 5de uitgave aan het voorbereiden is.

In CQ-magazine, lazen we: "John Devoldere, ON4UN, more or less single-handedly popularized DXing on 80 meters. His book, Low Band DXing, the last several editions of which have been published by the ARRL, is considered the "bible" for DXing on these bands. In 1979, Devoldere was the first ham to earn CQ's 5-Band Worked All Zones (5BWAZ) award; he holds 80 meter DXCC Certificate #1 and currently has 357 countries confirmed on that band.