UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

'anonymous' user & Cookies

Eens je ingelogd bent als 'editor' kan je niet meer testen als een 'anonymous' user.

Als je dat toch wil doen zal je de Cookies geplaatst door de nieuwe UBA web site moeten verwijderen.

In Mozilla Firefox doe je dat als volgt

- Klik op 'Opties...' in het 'Extra' menu (voorlaatste menu en laatste item)
- Klik op de 'Privacy' tab (5de tab van links)
- Klik rechts in 't midden op 'Cookies tonen...'
- Zoek in de lijst naar 'proto6.new.uba.be'
- Klik op het plus teken vooraan deze lijn
- Klik een na een op de lijn van een Cookie en klik op 'Cookie verwijderen'
- herhaal tot wanneer alle Cookies van de nieuwe UBA web site verwijderd zijn.

Klik niet op 'Alle cookies verwijderen'!

Klik 'Sluiten'.

Klik op het UBA logo links bovenaan de web pagina.

Succes!

73,

Ivo, ON4IVU