UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Ander pagina type voor ON4UB?

Referenties:
http://w.uba.be/uba/on4ub_nl.html
http://proto6.new.uba.be/nl/uba/on4ub
De oude ON4UB pagina van de UBA tab is zoals de news pagina met gekleurde balken.
1. is het wenselijk dat de nieuwe ON4UB pagina dezelfde gekleurde balken heeft, en
2. hoe doe ik dat?
3. in de Rich Text editor kan ik 3 stijlen kiezen maar geen enkele voldoet.
Tnx!
73,
Ivo