UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Proefexamen en vragen voor het BIPT-examen

(20 april 2007, jd) Zoals het al het geval was met de examens voor de basisvergunning heeft het BIPT nu ook een proefexamen(programma) ter beschikking gesteld. Daar waar dit programma voor de basisvergunning werd verdeeld via de erkende verenigingen van radioamateurs, heeft het BIPT deze keer beslist het programma rechtstreeks ter beschikking te stellen op haar website.

Je vindt het op de (nieuwe) BIPT website als volgt: RADIOCOMMUNICATIE, Examens, Radioamateurs, klik op "+" links van "Radioamateurs", HAREC-examen, rechts onder DOCUMENTEN, op HAREC Examens (2007-1) en bewaar de zip file in eender welke voorlopige locatie op jouw PC.

Het proefexamen werkt onder Access (Microsoft). Het is alleen getest onder Access versies 2000 en 2003. Uw computer moet dus uitgerust zijn met het programma Access van Microsoft.

Het bestand dat je van de BIPT server haalt is een ZIP-file. Het dient dus te worden gedecomprimeerd. Het MOET noodzakelijk worden gedecomprimeerd in een map die noemt HAREC en die gelokaliseerd is rechtstreeks onder C:, dus in een map die noemt C:\Harec. De inhoud van de map bestaat uit twee mappen, genaamd FR en NL en twee files genaamd ExamensFR.mdb en ExamensNL.mdb.

Zicht op de C:\Harec folder

De mappen FR en NL bevatten gegevens voor de tekeningen. Raak niet aan deze folders. Om het proefexamen te starten dubbelklik op ExamensNL.mdb.

Er is een klein rekenmachientje ingebouwd waarmee je eenvoudige berekeningen kan uitvoeren.

Het paswoord voor het programma is "123".

Het proefexamen is van structuur identiek aan wat gebruikt wordt tijdens het "echte" examen bij het BIPT. De vragen worden willekeurig (telkens verschillend) gekozen uit een bestand met circa 1400 vragen. De vragen opgenomen in dit bestand zijn representatief voor de vragen die worden gesteld bij het "echte" examen. De vragen worden zo gekozen dat alle onderdelen van de examenleerstof aan bod komen. Het aantal vragen per onderwerp is afhankelijk van omvangrijkheid en belangrijkheid van het onderwerp.

Bij het proefexamen moeten, in tegenstelling met het "echte" examen geen persoonlijke gegevens worden ingevuld vooraleer het examen kan starten. De kandidaat heeft maximum anderhalf uur om op alle vragen te antwoorden. Er is een timer ingebouwd en op de bovenste lijn kan men zien hoeveel tijd er nog rest.

Op elk ogenblik kan men terugkeren naar een reeds beantwoorde vraag, en op elk ogenblik kan men een overzicht van de vragen (in tabelvorm) oproepen.

Wanneer men het examen wil beëindigen, druk op "beëindig" examen. Op dat ogenblik wordt het resultaat weggeschreven naar de "default" printer die aangesloten is op je PC. Om te vermijden dat je veel papier verspilt of dat je geen resultaat kan bekijken als er geen printer is aangesloten, raden we aan een PDF-printer programma te installeren op de PC, bijvoorbeeld CutePDF Writer dat een gratis programma is van zeer hoge kwaliteit. Nadat dit programma is geïnstalleerd dien je het als "default" printer aan te duiden vooraleer het proefexamen te starten. Bij het einde van het examen zullen de resultaten naar een PDF file worden weggeschreven (locatie volgens uw keuze). Het resultatenblad geeft een overzicht van alle vragen (met identificatie), alsook een aanduiding of je de vraag juist of verkeerd hebt beantwoord. Om te slagen in het examen moet je minstens 22 van de 33 vragen correct hebben beantwoord.

Opgelet: je MOET steeds het examen "afsluiten", als je gewoon het programma verlaat zonder het af te sluiten (dus alle stappen te doorlopen tot en met de laatste stap, het "printen" van het resultatenblad) zal je bij een volgende poging om het examen op te starten zien dat de timer niet is gereset en dat je geen examen meer kan afleggen. Het afsluiten gebeurt onderaan de overzichttabel [Beëindig het examen].

Het bestand met de vragen
: In tegenstelling met het proefexamen van de basisvergunning is het proefexamen van de HAREC-vergunning niet beveiligd zodat de vragen er op een eenvoudige manier kunnen worden uitgehaald door elkeen die iets van het programma Access kent. Het BIPT is van mening dat dit niet nodig is gezien de uitgebreidheid (het grote aantal) van de vragen en het feit dat de vragen in de loop van de tijd zullen evolueren (aangepast worden) terwijl deze van het proefexamen dat niet zullen doen. Opdat niet alleen de kenners van het programma Access zouden beschikken over de totale vragenlijst (met antwoorden), en om elke kandidaat evenveel informatie en evenveel kansen te geven, heeft de UBA, in akkoord met het BIPT beslist de vragenlijst integraal te publiceren.

Selecteer het hoofdstuk (door er op te klikken) en de vragenlijst zal verschijnen in de vorm van een Excel tabel.

Elektriciteit (1.13 MB) 23 april 2009 Antennes en transmissielijnen (173.5 KB) 29 december 2008
Componenten (1.15 MB) 23 april 2009 Propagatie (45 KB) 7 september 2007
Schakelingen (3.36 MB) 23 april 2009 Metingen (373.5 KB) 23 april 2009
Ontvangers (702.5 KB) 7 september 2007 EMC / Veiligheid (37 KB) 7 september 2007
Zenders (706.5 KB) 23 april 2009 Reglementering (87.5 KB) 23 april 2009

Mocht je (vermoedelijke) fouten vinden in deze lijsten, stuur dan uw opmerkingen aan (bipt-examens [at] uba [dot] be).

Succes met de examens! 73 John, ON4UN 20 april 2007