UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Veel gestelde vragen (FAQ)

(21 augustus 2006 - rs) Hieronder volgt een lijst met veel gestelde vragen (en de antwoorden). Mocht je na het raadplegen hiervan nog met een vraag zitten contacteer danon7yd [at] uba [dot] be ( Rik STROBBE, ON7YD).

Wat is de HAREC-vergunning voor radioamateurs?
Dit is de zendvergunning voor radioamateurs die je alle privileges geeft, dit in tegenstelling tot de Basis-vergunning. De houders van een HAREC-vergunning krijgen toegang tot alle radioamateurbanden, met een zendvermogen - afhankelijk van de gebruikte frequentie - tussen 30 W en 1 kW. Houders van een HAREC-vergunning mogen ook zendtoestellen bouwen en wijzigen.

Wat moet ik doen om de HAREC-vergunning te verwerven?
Voor het behalen van de HAREC-vergunning moet men slagen in een theoretisch examen, afgenomen door het BIPT (in Brussel). Er zijn een of meer examensessies per maand, meer inlichtingen vind je regelmatig op de UBA website (klik bovenaan op organisaties, daarna links op BIPT) of bij het BIPT zelf (02 / 226 88 56).

Welke mogelijkheden heb ik met mijn HAREC-vergunning?
De HAREC-vergunning geeft u toegang tot alle amateurbanden. Een tabel met de frequentiebereiken met het toegelaten zendvermogen vindt u hier.

Verder mogen de houders van een HAREC-vergunning ook zendtoestellen bouwen en wijzigen.

Ben ik verplicht om een opleiding te volgen?
Het volgen van een opleiding is niet verplicht maar is aan te raden als men geen technische achtergrond heeft. Het volgen van de lessen in groep is voor velen een stimulans om vol te houden als het eens wat moeilijker gaat en u kan ook steeds terecht bij de lesgever(s) als u vragen hebt.

Moet ik eerst een Basis-vergunning behalen voordat ik kan deelnemen aan het HAREC-examen?
Neen, beide vergunningen (en examens) staan volledig los van elkaar. Maar aangezien het niveau van het HAREC-examen heel wat hoger ligt dan dit van het Basis-vergunning examen is de Basis-vergunning vaak de snelste weg naar je zendvergunning. Na het behalen van de Basis-vergunning kan u zich verder voorbereiden op het HAREC-examen en toch al actief zijn als radioamateur.

Ik heb een HAREC-vergunning en een familielid heeft een Basis-vergunning. Mag deze mijn tranceiver(s) gebruiken?
Ja, een houder van een Basis-vergunning mag het radiostation van een houder van een HAREC-vergunning gebruiken. Maar onder de voorwaarden die gelden voor de Basis-vergunning: dus enkel op de amateurbanden die toegestaan zijn voor de Basis-vergunning en met het zendvermogen toegestaan voor de Basis-vergunning.

Het gebruik van het radiostation gebeurt onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de houder van de HAREC-vergunning. Bij eventuele onregelmatigheden kan het BIPT zowel de houder van de Basisv-ergunning als de houder van de HAREC-vergunning ter verantwoording roepen.

Is mijn HAREC-vergunning ook geldig in het buitenland?
Voor de HAREC-vergunning is de CEPT T/R 61-01 aanbeveling geldig en kan u deze zonder verdere formaliteiten gebruiken in de landen die deze CEPT-aanbeveling aanvaard hebben.