UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Opleiding en examen voor andersvaliden

(2 juli 2008 - rs) Zowel de UBA als het BIPT doen bijzondere inspanningen om het radioamateurisme ook toegankelijk te maken voor andersvaliden.

De meeste UBA secties die een opleiding voor de basisvergunning geven zijn bereid om deze opleiding aan te passen aan de specifieke behoeften van andersvalide kandidaten. Contacteer hiervoor tijdig de verantwoordelijke voor de opleiding.

Voor het BIPT examen kunnen andersvaliden beroep doen op volgende tegemoetkomingen:
  • Voor andersvalide kandidaten die zich kunnen verplaatsen maar die het examen niet samen met de andere kandidaten kunnen afleggen kan het BIPT een examen organiseren dat aangepast is aan hun fysieke toestand.
  • Voor kandidaten met een bestendige invaliditeit van tenminste 80% (op basis van een attest uitgereikt door een bevoegde overheid) of die een geneeskundig attest indient waaruit blijkt dat hij/zij in de bestendige en volstrekte onmogelijkheid verkeert zich buiten de woning te verplaatsen zonder de hulp van een derde kan het examen ten huize van de kandidaat worden afgenomen.

Wie op een van deze tegemoetkomingen een beroep wil doen moet tijdig het BIPT contacteren:

BIPT - Dienst Vergunningen
Inschrijvingen BIPT (Examencommissie)
Ellipse Buiding - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
telefoon: 02 226 88 25
email: radiovergunningen [at] bipt [dot] be