UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Welke middelen stelt de UBA ter beschikking van de secties?

 Het inrichten van de HAREC-opleiding vergt heel wat werk. Om de secties hierin te steunen stelt de UBA volgende middelen ter beschikking:

Cover UBA HAREC handboekHet UBA handboek HAREC
Dit handboek omvat in ruim 200 bladzijden de volledige leerstof, toegelicht met ruim 400 schema's, tekeningen, tabellen en foto's. Het handboek is gedrukt in kleur en op hoogwaardig papier, met een stevige omslag.
Het handboek kost € 22 (+ eventuele verzendingskosten) en wordt enkel verkocht aan UBA-secties. Als enige uitzondering hierop kunnen UBA-leden 1 exemplaar kopen voor persoonlijk gebruik.
Het handboek kan besteld worden via het servicebureau (enkel voor UBA-leden).
Meer informatie over het handboek vind je hier.

Een "slideshow" (PowerPoint presentatie)
Op basis van het handboek wordt er momenteel een "slideshow" gemaakt.
Deze kan gebruikt worden door de lesgevers voor het geven van de opleiding.
Secties die een HAREC-opleiding inrichten krijgen deze "slideshow" gratis toegestuurd per e-mail.
Contacteer on7yd [at] uba [dot] be voor meer inlichtingen.

Een online leeromgeving
Secties kunnen op de online leeromgeving van de UBA een eigen stek krijgen om hun opleiding te ondersteunen.

Bijscholing voor lesgevers
De recente HAREC-leerstof omvat een aantal nieuwe onderwerpen, zoals digitale signaalverwerking (DSP), waar niet elke "oude" radioamateur meteen in thuis is.
Om dit op te vangen is de UBA bereid om een bijscholing te geven voor (kandidaat-)lesgevers, mits hiervoor voldoende belangstelling is.

Contacteer on7yd [at] uba [dot] be voor meer inlichtingen.