UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Wat moet men doen om een HAREC-opleiding in te richten?

(30 augustus 2006 - rs) In tegenstelling tot de opleiding voor de Basis-vergunning legt het BIPT geen voorwaarden op om een opleiding voor de HAREC-vergunning in te richten. De HAREC-opleiding vergt echter een veel grotere inspanning dan de opleiding voor de Basis-vergunning. Dit zowel voor de inrichter, de lesgevers als de cursisten:

  • De duur van de opleiding is wat langer. Indien de cursisten geen voorkennis hebben moet 80 tot 100 lesuren (over een periode van een aantal maanden tot een jaar) als een minimum beschouwd worden.
  • De "technische bagage" van de lesgevers moet veel groter zijn.

Daarom is het sterk aan te raden om een HAREC-opleiding in sectieverband in te richten, met voldoende aantal lesgevers (die eventueel elk hun specialiteit hebben). Om een vlot verloop van de opleiding te waarborgen zou men op elk ogenblik en voor elke lesgever een "invaller" ter beschikking moeten hebben zodat de opleiding kan doorgaan in geval van ziekte, gewijzigde werkuren of andere gevallen van overmacht bij een van de lesgevers.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van de UBA moet de opleiding onder andere tijdig aangekondigd worden op de website en open staan voor alle UBA-leden.