UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Financiële steun voor de secties die een HAREC-opleiding inrichten?

(13 mei 2006 - rs) Om enerzijds de UBA-secties te steunen die een opleiding voor de HAREC-vergunning inrichten en anderzijds zoveel mogelijk UBA-leden de kans te geven een opleiding te volgen kan een UBA-sectie die de HAREC-opleiding inricht onder volgende voorwaarden een bedrag van € 25 per cursist ontvangen:

  • de opleiding moet openstaan voor alle UBA-leden, ongeacht hun sectie, onder dezelfde voorwaarden (bijvoorbeeld inschrijvingsgeld),
  • de opleiding moet minstens 2 maanden op voorhand aangekondigd worden op de UBA website,
  • de lijst met deelnemers (naam, voornaam en adres) moet ten laatste 2 maanden na aanvang van de opleiding meegedeeld worden aan opleidingen [at] uba [dot] be,
  • de cursisten waarvoor men een terugbetaling aanvraagt moeten 6 maanden na het einde van de opleiding een HAREC call (ON1 of ON4-8) hebben,
  • de cursisten waarvoor men een terugbetaling aanvraagt moeten 6 maanden na het einde van de opleiding lid zijn van de UBA.

Met deze maatregel willen we de secties niet enkel aanmoedigen om opleidingen voor de HAREC-vergunning te geven maar ook om deze opleidingen open te stellen voor alle UBA-leden en om de cursisten aan te moedigen om lid te worden van de UBA.