UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Welke middelen stelt de UBA ter beschikking van de secties?

(14 juli 2004 - rs) Het inrichten van de opleiding voor de basisvergunning vergt heel wat werk. Om de secties hierin te steunen stelt de UBA volgende middelen ter beschikking:

Cover UBA Basisvergunning handboek  
Het UBA handboek basisvergunning
Dit handboek omvat in 36 bladzijden de volledige theoretische en praktische leerstof. Het is gedrukt in kleur en de leerstof wordt toegelicht in talrijke schema's, tekeningen, tabellen en foto's. Het handboek is goedgekeurd door het BIPT.

Het handboek kost 5 Euro en wordt enkel verkocht aan UBA-secties die een opleiding voor de basisvergunning inrichten. Als enige uitzondering hierop kunnen UBA leden 1 exemplaar kopen voor persoonlijk gebruik.

De handboeken kunnen besteld en per post opgestuurd worden via het UBA-service bureau (klik bovenaan op "UBA" en dan links op "Service Bureau").

 
Een "slideshow" (PowerPoint presentatie)
Op basis van het handboek is er ook een "slideshow" gemaakt die 438 slides omvat.

Deze kan gebruikt worden de lesgevers voor het geven van de theoretische opleiding.
Secties die een opleiding voor de basisvergunning inrichten krijgen deze "slideshow" gratis toegestuurd per e-mail (ca. 1.8MB).

Contacteer basisvergunning [at] uba [dot] be voor meer inlichtingen.
Pagina over zenders en ontvangers