UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Wat moet er gedaan worden om een opleiding basisvergunning in te richten?

(15 juli 2004 - rs) Het inrichten van de opleiding voor de basisvergunning en het afnemen van de bijhorende praktische proef vergt enige voorbereiding:

Men moet de nodige lesgevers, het nodige materiaal en een geschikt leslokaal hebben.
Denk eraan dat de opleiding niet enkel theorie maar ook praktijk omhelst en men dus de nodige transceivers, coaxkabels, voedingen, SWR-meters en antennes ter beschikking moet hebben. De locatie moet ook het opstellen van een (eenvoudige) antenne voor HF en VHF/UHF toelaten.

Men moet minstens 3 examinatoren hebben voor het afnemen van de praktische proef.
Deze examinatoren moeten door een erkende vereniging (UBA) voorgedragen worden aan het BIPT en moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
 • sinds tenminste 3 jaar houder van een HAREC vergunning,
 • lid zijn van de betrokken vereniging (UBA).

Het spreekt vanzelf dat de examinatoren ook de nodige ervaring moeten hebben om de praktische proef af te kunnen nemen.

Secties die een opleiding basisvergunning willen inrichten moeten minstens 6 weken voor het begin van de opleiding de lijst met volgende gegevens van alle voorgestelde examinatoren opsturen naar opleiding [at] uba [dot] be:
 • naam en adres,
 • roepnaam (call),
 • datum (jaar) dat de eerste ON1 of ON4-8 vergunning behaald werd,
 • eerste ON1 of ON4-8 roepnaam indien deze verschillend is van de huidige roepnaam.

De opleiding moet aangekondigd worden.
De opleidingen voor de basisvergunning moeten door een erkende vereniging (UBA) aangekondigd worden bij het BIPT. Hiervoor moeten onder andere volgende gegevens bekend zijn:
 • identiteit (naam en roepnaam) van alle lesgevers,
 • datum, uur, plaats en agenda van alle lessen,
 • datum, uur en plaats van de praktische proef,
 • identiteit (naam en roepnaam) van alle examinatoren.

De aankondiging moet gebeuren via een standaard formulier (aan te vragen bij opleiding [at] uba [dot] be) en moet minstens 6 weken voor het begin van de opleiding opgestuurd worden naar opleiding [at] uba [dot] be.

De UBA heeft verschillende documenten opgesteld met alle informatie over het inrichten van de opleiding en het afnemen van de praktische proef. Deze documenten kunnen opgevraagd worden door de CM bij opleiding [at] uba [dot] be.

Indien u een opleiding wil inrichten breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte (via opleiding [at] uba [dot] be) van volgende gegevens:
 • de begindatum (eventueel maand),
 • contactpersoon (e-mail).

We zorgen er dan voor dat deze gegevens onmiddellijk opgenomen worden in de lijst met opleidingen.