UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Welke transceivers (zender-ontvangers) mogen de houders van een basisvergunning gebruiken?

Voor de houders van een basisvergunning is het zendvermogen beperkt tot 25 W op HF en 50 W op VHF/UHF. Het maximale uitgangsvermogen van de gebruikte toestellen mag 100 W bedragen.