UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het theoretisch examen voor de basisvergunning: wat, waar, wanneer?

De theoretische examens voor de basisvergunning worden afgenomen door het BIPT op volgend adres:

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
Ellipse Buiding - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel

Inschrijven voor het examen doe je bij voorkeur via het online formulier. Indien online inschrijven niet mogelijk is kan je telefonisch een afspraak maken (02/226.88.57 op werkdagen tussen 9 en 12 uur, minstens drie weken voor de gewenste examendatum). Vermeld duidelijk dat je wenst in te schrijven voor het examen "radioamateur basisvergunning", het BIPT neemt immers meer dan één soort examen af.

De examendata kan je raadplegen op de BIPT website.

Het inschrijvingsrecht bedraagt € 25,00 en moet worden overschreven of gestort op de rekening 679-1707816-34 van het BIPT, 1210 Brussel, met de vermelding van: Examen radioamateur BASISVERGUNNING + datum + naam.

Het examen wordt afgenomen op computer en omvat 24 meerkeuzevragen, waarvan men er tenminste 20 juist moet beantwoorden. Het gebruik van een eigen rekentoestel is niet toegestaan. Op de computer heeft men wel de "rekenmachine" van Windows (op de PC te vinden onder "bureau-accessoires") ter beschikking en men mag ook uitrekenen op papier (eigen pen, balpen of potlood meebrengen).

De vragen zijn heel specifiek voor het examen van de basisvergunning opgesteld en zijn totaal verschillend van deze voor het HAREC-examen. De UBA heeft hiervoor circa 375 vragen aan het BIPT overgemaakt.