UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Nieuws over ON4UB

ON4UBZondag 28 november zijn we aan onze 16de uitzending van ON4UB, nieuwe stijl. Een goede week geleden hebben we aangekondigd dat we een proef wilden doen, door op zondag dat er geen nieuwe 4UB uitzending is, deze van de week voordien te herhalen, wat vorige zondag, op 21 november is gebeurd.

We hebben u om uw commentaar en suggesties gevraagd. We kregen er geen enkele. Daarom dan ook wordt deze proef niet herhaald, en zullen we ons houden aan onze 14-daagse uitzending op zondag morgen om 10 u.

Verder willen we ook aankondigen dat vanaf komende zondag, 28 november, er geen QSO rondes meer zullen zijn na de uitzending. Vermits de uitzending nu voor het grootste deel automatisch kunnen worden verzorgd van op de verschillende sites, vergt een dergelijke QSO-ronde dat steeds een operator naar die, soms wel eens afgelegen sites zou gaan, om er de "ronde" te verzorgen. Uit een analyse blijkt dat er gemiddeld 5 tot 10- stations zijn die oproepen, en dan nog bijna om de 14 dagen dezelfde. Het verheugt ons uiteraard die trouwe luisteraars te horen, en hen te kunnen begroeten, maar ondertussen weten we nu al wel hoe onze nieuwe uitzendingssites het doen, en zijn de rapporten uiteraard elke week zowat hetzelfde, propagatie niet te na gesproken. Inhoudelijke commentaar krijgen we bijna nooit, tenzij we er expliciet om vragen, en dan zijn de reacties altijd onverdeeld positief. We hebben dit op de vergadering van de raad van bestuur beslist waar werd voorgesteld deze systematische QSO-rondes van op de sites te stoppen, en de luisteraars uit te nodigen na de uitzendingen onder elkaar een QSO-ronde te doen waar ze de uitzending zouden bespreken. Uiteraard kan elkeen nog een rapport kwijt bijvoorbeeld via internet. Stuur gewoon een rapportje of uw commentaar of suggesties aan on4ub [at] uba [dot] be.