UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Mededeling van de ON4UB-werkgroep

ON4UBBij het hervatten van de uitzendingen van ON4UB, willen we even terugblikken naar 22 januari 2006. Inderdaad, beste vrienden, het is al drie jaar dat ON4UB haar uitzendingen heeft gestaakt. Het is goed om even in herinnering te brengen waarom de uitzendingen van ON4UB werden stilgelegd. Op de website van de UBA www.uba.be onder “Actueel” en het linker menu onderdeel “ON4UB” leest men op 2 februari 2006 het volgende bericht:
 

Gedurende maanden heeft de redacteur van ON4UB oproepen gedaan aan vrijwilligers om een bijdrage in te sturen voor de uitzending van ON4UB (voor het centrale niet-nieuws gebonden stuk). We ontvingen bijna geen enkele reactie. We zullen de oproep niet blijven herhalen als ellendige schooiers. Er is niets gekomen, het is dus de beslissing van jullie allen dat er geen uitzending is op 5 februari. Misschien tot "beter tijden"?
Op 15 augustus 2006 wordt volgend bericht gepubliceerd:
De veertiendaagse uitzendingen van ON4UB werden stopgezet op 22 januari bij gebrek aan interesse en medewerking. De opnames van de uitzendingen van de laatste 2 jaar zijn echter nog steeds op de UBA-website te beluisteren.
Inderdaad, diverse peilingen hadden aan het licht gebracht dat er nauwelijks luisteraars waren en dat wellicht omwille van het Internet de meeste OMs hun informatie op die manier ophaalden. De roep van John ON4UN naar medewerking, die heel wat tijd en werk in de voorbereiding en opmaak van de ON4UB-uitzendingen stak, bleef zonder gehoor. Bij het stopzetten van de uitzendingen kreeg hij zo goed als geen reactie. Dat was nogmaals een bewijs dat er geen belangstelling was.


Tot zover de situatie in 2006. De tijden evolueren, er komen nieuwe mensen, nieuwe initiatieven. En hier zijn we dan!

Wat is er precies gebeurd?

Sinds geruime tijd zijn er een aantal initiatieven genomen rond QSO-rondes. We denken aan de activiteiten rond ON4UVW die de laatste jaren heel wat succes kent. Ook de QSO-rondes die ON4LDL op eigen initiatief organiseert kennen hun succes. Tijdens de QSO-rondes werd reeds een paar maal allusie gemaakt aan de QSO-rondes en uitzendingen van ON4UB. Hieruit is de gedachte gegroeid om het nog eens te proberen met ON4UB. Op vraag van Robert ON4LDL werd enkele maanden geleden, een bijkomst met enkele OMs uit de ON4UVW-groep georganiseerd. Het waren onder andere Robert ON4LDL, Leo ON4ARL, Pascal ON5RA, Noël ON4NS en Claude ON7TK die deelnamen aan die vergadering. Al vrij vlug werd duidelijk dat het niet mogelijk was om de kwaliteit van de vroegere uitzendingen van ON4UB te verbeteren of te evenaren. Jammer genoeg beschikken we heden niet over voldoende tijd en mankracht om dat soort uitzendingen te evenaren, laat staan te verbeteren. Rekening houdend met de beschikbaarheden van eenieder werd besloten om de uitzendingen van ON4UB te hervatten, maar dan in een soort “light”-versie.

De QSO-rondes van ON4UB liggen in het verlengde van de ON4UVW-ronde en gedurende elke uitzending wordt een kort bulletin voorgelezen dat zowat 5 a 10 minuten duurt.
We beschouwen de eerste uitzendingen als een soort proefproject. In de loop van de maand april willen we opnieuw rond de tafel gaan zitten en zien of we ermee verder gaan. De reacties van onze luisteraars is dan ook van zeer groot belang. Al jullie suggesties en hulp zijn welkom. Vergeet niet dat de uitzending tot stand komen “voor” en “door” de leden van onze vereniging.
Wat zal er in ons nieuwsbulletins zoal te horen zijn?

Wie regelmatig de UBA-website bezoekt, zal waarschijnlijk gelijkaardige berichtgeving terugvinden in ons nieuwsbulletin. Toch beschouwen we de uitzendingen van ON4UB een gelegenheid om de informatie op een andere manier te verspreiden. Een manier die wonderwel past in onze hobby.
Blijf uw informatie verder sturen naar info [at] uba [dot] be. Per brief kan dit via: UBA vzw, Drukpersstraat 4 te 1000 Brussel. We worden ook via deze weg automatisch op de hoogte gehouden.

Ziezo, beste vrienden, het is duidelijk dat veel van jullie zal afhangen. Wil je zelf op één of andere manier je steentje bijdragen, aarzel niet om met ons contact op te nemen. Het kan ook tijdens de QSO-rondes of door contact op te nemen met Robert ON4LDL, onze Manager voor ON4UB. Robert is bereikbaar via on4ldl [at] uba [dot] be of via GSM: 0472/328.798.

Nog even herinneren…
We hebben de uitzendingen van ON4UB voorlopig als volgt geprogrammeerd:

Planning van de Nederlandstalige uitzendingen:
  • 09:15u – 10:00u: QSO-ronde met ON4UVW in het Nederlands
  • 10:00u – 10:15u: nieuwsbulletin van ON4UB in het Nederlands
  • 10:15u – 10:30u: QSO-ronde met ON4UB in het Nederlands
De operatoren zijn: ON4ARL, ON4NS en ON5RA

Planning van de Franstalige uitzendingen:
  • 10:30u – 10:45u: nieuwsbulletin van ON4UB in het Frans
  • 10:45u – 11:30u: QSO-ronde met ON4UB in het Frans
De operatoren zijn: ON4LDL, ON3JPJ en ON4YI

Volgende zondag zijn we terug QRV op deze frequentie, nl. 3.744 MHz.