UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Geen ON4UB uitzending op 18 december

ON4UNBij onze laatste uitzending van ON4UB heeft de redacteur van ON4UB een bijna pathetische oproep gedaan naar de leden-luisteraars om hulp. Hetzelfde gebeurde hier op de website (item "OPROEP AAN DE SPECIALISTEN" van 6 november laatstleden). Hoeveel reacties kregen we? NUL, ZERO, ZILCH.

Als gevolg hiervan zal de uitzending, gepland voor aanstaande zondag 18 december NIET doorgaan, en verplaatst worden naar een latere datum. Welke datum? Dat hangt af van de reacties van jullie allemaal. Als jullie willen dat de uitzendingen blijven bestaan in de huidige vorm, dan moeten jullie zich ook willen engageren en meewerken.

Ik zal het nog eens uitleggen. We zoeken “amateur-specialisten” die bereid zijn een bijdragestuk te schrijven, dat dienst kan doen als "centraal" stuk voor de uitzending. Het is in principe geen nieuwsgebonden item, maar een bijdrage van educatieve, historische of technische aard. Waaraan denken we zoal? Bijvoorbeeld een bijdrage over EME, over moonbounce, over meteor scatter, over sporadic E, over DX via temperatuur-inversie (en ducting) op VHF, over RTTY, over Slow Scan, over alle andere nieuwe digitale modes, over 137 kHz, over QRSS, over wat is speciaal aan 6 meter, over hoe ik als CM mijn sectie run, over hoe ik mijn cursussen / examens voor de basisvergunning run, over historische zaken (bijvoorbeeld de UBA op expo 58, wie heeft het meegemaakt en wil er iets over schrijven opdat de jongeren het ook zouden weten, over de Belgische Zuidpoolexpeditie waar de radioamateurs een grote rol speelden, over de rol van de radioamateurs bij de Congo-crisis einde jaren 50 / begin jaren 60, enz... enz...). Dergelijke lijst kan ik zonder veel moeilijkheden 10 x langer maken.

Een dergelijk centraal stuk zal bij voorkeur 1500 tot maximum 2000 woorden lang zijn. Maak je vooral geen zorgen over taal en schrijffouten, we doen ons best om ze te verbeteren en bij te schaven indien noodzakelijk. In welke taal? Nederlands, Frans, Engels, Duits enz. We vertalen wel.

Willen we ON4UB regelmatig terug horen? Dan hebben we medewerkers nodig. De huidige redacteur heeft 95% van de centrale stukken in de laatste 22 maand (36 in totaal) geschreven, en zijn inspiratie is een beetje "op". Wil je meehelpen, contacteer dan ON4UN.

We hopen een volgende ON4UB-uitzending te hebben op 8 januari, tenminste als jullie dat willen, en als jullie medewerken. Nog eens, de UBA is een vereniging van Radioamateurs, voor Radioamateurs maar ook DOOR radioamateurs. We zijn allemaal vrijwilligers, ook uw redacteur.

73,
John - ON4UN,
ook redacteur ON4UB