UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Latest News

Uitzendingen van ON4UB op 3.744 MHz


We hebben de uitzendingen van ON4UB voorlopig als volgt geprogrammeerd.
Planning van de Nederlandstalige uitzendingen:
  • 09:15u – 10:00u: QSO-ronde met ON4UVW in het Nederlands
  • 10:00u – 10:15u: nieuwsbulletin van ON4UB in het Nederlands
  • 10:15u – 10:30u: QSO-ronde met ON4UB in het Nederlands

Planning van de Franstalige uitzendingen:
  • 10:30u – 10:45u: nieuwsbulletin van ON4UB in het Frans
  • Vanaf 10:45u QSO-ronde met ON4UB in het Frans

Maak gebruik van het speciaal formulier om je rapport door te sturen aan de ploeg van ON4UB.
ON4UB van 4 januari 2015
05-01-2015
Ingediend door: ON8DS

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter van de UBA, Claude – ON7TK


We schuiven opnieuw een jaartje op. De kalender 2014 maakt plaats voor die van 2015. Je hoort dikwijls zeggen dat een jaar zo vlug om is. Voor de ene zal dat inderdaad wel wat vlugger zijn dan voor de andere.

Eerst en vooral wil ik hulde brengen aan enkele vrienden die we tijdens het afgelopen jaar hebben verloren. Ik denk in de eerste plaats aan onze ex-voorzitter Francis ON7FM. Ik herinner mij nog het verhaal van de hommel. Een thema waarrond hij een van de eerste Horizon 2000 animeerde samen met Gaston ON4WF en André ON4GA.

ON4UB van 21 december 2014
05-01-2015
Ingediend door: ON8DS

VHF contest nieuws


De eindresultaten van het VHF/UHF/SHF en µWave kampioenschap 2014 staan op de UBA website. Het reglement 2015 werd ook aangepast, conform de beslissingen van de IARU-R1. Er is nu een nieuwe 6uren categorie gecreëerd. Probeer het alvast eens. Contesten op VHF is ook fun.

ON4UB van 14 december 2014
05-01-2015
Ingediend door: ON8DS

December is YOTA maand!


Tijdens de maand december zullen er in vele landen stations in de lucht zijn met de suffix YOTA (Youngsters On The Air). Deze stations worden gebruikt om jongeren aan te moedigen in de lucht te komen met de hulp van gelicenciëerde radiomateurs, of met hun eigen roepnaam indien ze deze reeds hebben, om zo ervaring op te doen. Mentoren uit België worden aangemoedigd om de roepnaam ON4YOTA te gebruiken als ze jongeren hun station willen laten gebruiken. Alle modes & banden mogen gebruikt worden en er zullen verschillende awards te verwerven zijn voor verbindingen met YOTA stations.

ON4UB van 7 december 2014
05-01-2015
Ingediend door: ON8DS
Het radioamateur radionoodnet ontplooit zich in Waals-Brabant

Dit experiment heeft als doel in de nabije toekomst de communicaties te vrijwaren tussen de plaatsen waar zich ziekenwagens, brandweerwagen en de MUG bevinden mochten in geval van calamiteiten de klassieke telefoonnetten (fillaire netten / GSM) het laten afweten. Dit past perfect in het kader van de Belgische wetgeving, die voorziet dat radioamateurs assistentie mogen verlenen aan hulpdiensten (Ministerieel Besluit van 9 januari 2001, Art. 24), en vloeit voort uit de overeenkomst tussen de UBA en FOD Binnenlandse Zaken Civiele Veiligheid die bij deze in de praktijk wordt omgezet en waarbij radioamateurs deel uitmaken van de vrijwilligers van de Civiele Bescherming en die kunnen geactiveerd worden via de discipline 4 (logistiek).
ON4UB van 30 november 2014
05-01-2015
Ingediend door: ON8DS

De grote rondvraag: het vervolg


Tijdens de laatste Horizon meeting te Leuven werden de resultaten van de grote rondvraag door Brenda van Keuze6 voorgesteld aan de CM en de DM. Ondertussen is er al enkele weken een korte PowerPoint voorstelling beschikbaar met daarin enkele opmerkelijke wetenswaardigheden over de resultaten van de rondvraag. Meer informatie bij je CM.


De agenda voor de Rondvraag Roadshow, een uitgebreide voorstelling met alle resultaten van de rondvraag is ondertussen aan het vollopen. Alle UBA leden zijn welkom! Vrijdag 5 december in Kortrijk bij KTK; vrijdag 12 december Aalter bij ALT; In december komt Limburg aan de beurt, datum en plaats nog te bepalen; vrijdag 13 februari in Sinaai bij WLD en vrijdag 27 maart in Diest bij DST. Voor meer info kunnen de Nederlandstalige leden terecht bij on4pn [at] uba [dot] be en de Franstalige bij on6ti [at] uba [dot] be.

ON4UB van 23 november 2014
05-01-2015
Ingediend door: ON8DS

UBA 14-18 diplôma

Naar aanleiding van de herdenking van WO I geeft de UBA een herinneringsdiploma uit. Tussen 1/8/2014 en 30/11/2018 dienen tenminste 1418 punten te worden verzameld.


Hierbij geldt volgende puntenschema:

  • OPØPPY = 500 punten;
  • De stations met de prefix OP14, OP15, OP16, OP17 en OP18 leveren elk 250 punten op; Belgische stations dienen tenminste drie zulke special event stations te werken – overige Europese stations twee en stations buiten Europa één;
  • Tijdens de maand november van de jaren 2014 t.e.m. 2018 tellen alle overige Belgische stations 30 punten.
ON4UB van 16 november 2014
17-11-2014
Ingediend door: ON8DS
ON4CRD/p – Kasteel activatie Leden van de UBA sectie CRD (Club Radio Durnal) zullen het kasteel Ostin activeren op zaterdag 13 december van 08u00 tot 13u00 op de 40m band. De BCA referentie is NM-090 en WCA is ON-00856. Na de geallieerde landing in Normandië, het hoofdkwartier van de zone IV van het Geheim Leger werd bij het kasteel Ostin geïnstalleerd. Een gedenksteen herinnert eraan dat op 17 augustus 1944, deze weerstanders werden gearresteerd door de Gestapo en overgebracht naar Mauthausen waar alle omkwamen.
ON4UB van 9 november 2014
17-11-2014
Ingediend door: ON8DS
Bouvet Eiland
Bouvet eiland, derde meest gezochte DXCC en een van de meest afgezonderde plaatsen in de wereld, zal door ON4WW geactiveerd worden. Mark ON4WW, topcontester op wereldniveau, wil deze DXpeditie in zijn eentje ondernemen gedurende 3 maanden in de lente van 2016. Het streefdoel is enkele 100.000 QSO’s in SSB, CW en RTTY op de HF-banden. De kost van een dergelijke expeditie is fenomenaal (om en bij de € 250.000) en Mark zoekt sponsors om zijn Bouvet DXpeditie te financieren. Bezoek deze site voor meer info (in het Engels) vanop de UBA website (HF pagina).
ON4UB van 2 november 2014
17-11-2014
Ingediend door: ON8DS
OP prefix voor alle Belgische radioamateurs in de maand november Ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de 1e Wereldoorlog heeft de UBA een aanvraag ingediend bij BIPT opdat alle radioamateurs het prefix OP (P voor Poppies) mogen gebruiken gedurende de maand november van 2014 tot 2018. De duur van deze vergunning is beperkt in de tijd opdat de speciale prefixen een zekere aantrekkingskracht zouden behouden. Vandaag is het desbetreffend besluit van de Raad van BIPT verschenen: De Raad van het BIPT staat alle radioamateurs die houder zijn van een Belgische vergunning toe om de prefix "OP" te gebruiken in plaats van de standaardprefix "ON" en dit, gedurende volgende periodes: - van 1 tot en met 30 november 2014 - van 1 tot en met 30 november 2015 - van 1 tot en met 30 november 2016 - van 1 tot en met 30 november 2017 - van 1 tot en met 30 november 2018 Dit besluit is niet van toepassing op de houders van een roepnaam waarvan de suffix enkel één letter bevat.
ON4UB van 19 oktober 2014
17-11-2014
Ingediend door: ON8DS
Amateur Radio is "Communications Superpower," IARU Region 1 Delegates are Told De Europese commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisismanagement, Kristalina Georgieva heeft aan de verschillende delegaties van de General Conference van de International Amateur Radio Union Region 1 (IARU Region 1) op 22 september jl. verklaard dat het radioamateurisme een betrouwbaar informatie-instrument is dat levens kan redden bij rampen. In de verklaring die in haar naam aan de deelnemers van de conferentie werd voorgelezen door de heer Encho Gospidinov, beschrijft commissaris Georgieva een scenario waarbij alle moderne telecommunicatiemiddelen en het elektrisch net het laten afweten en waarbij slachtoffers niet kunnen geholpen worden en er niemand precies weet wat er aan de hand is.