UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

Actueel

Ham Radio is the only fail safe communication system in the world!

FOSDEM 2021
05-02-2021
Ingediend door: ON1ARF
FOSDEM 2021 - LogoFOSDEM staat voor "Free and Open Source Developers European Meeting". Het is een conferentie voor, zoals de naam het zegt, ontwikkelaars van "Free and Open-source" projecten. Dit congres wordt al sinds 2001 elk jaar georganiseerd in de ULB campus Solbosch in Brussel, dat tijdens het eerste weekend van februari door gaat.
Uiteraard gaat dit in 2021 virtueel door.
Lockdown special events stations actief tot eind februari
01-02-2021
Ingediend door: ON4CAS
Lockdown SESHet BIPT deelt mee dat de duur van de toelatingen voor het gebruik van de speciale roepnamen toegekend naar aanleiding van de tweede lockdown een laatste keer verlengd is tot en met 28 februari 2021.

Mededeling BIPT
31-01-2021
Ingediend door: ON7YD
Volgende mededeling is vandaag ontvangen van het BIPT:
Wij worden op dit ogenblik overstelpt door mails van bezorgde radioamateurs die zich zorgen maken dat ze hun vergunning voor 2021 nog niet gekregen hebben. Ongeveer 70 % van de vergunningen die reeds betaald zijn, zijn reeds vorige week opgestuurd per post. De rest van de vergunningen zal deze week vertrekken. Ik wil er de aandacht op vestigen dat ook wij vallen onder de plicht van het thuiswerken. Wij doen er alles aan op gezien de omstandigheden toch aan een minimale permanentie te doen voor de radioamateurs. Concreet houdt dit in dat er slechts 1 dag iemand aanwezig is in Brussel om vergunningen af te printen en op te sturen. Wij hopen, net als iedereen, dat de omstandigheden zich snel normaliseren en dat de gewone werking van de dienst terug kan aangevat worden
Nogmaals, wij doen er alles aan om te zorgen dat de vergunningen tijdig bij de amateurs zijn. Het is niet nodig om te mailen hiervoor.
YOTA online
25-01-2021
Ingediend door: ON4CAS
YOTA logoDe IARU Region 1 Youth Working Group heeft een nieuw programma gemaakt met de naam YOTA Online. In deze maandelijkse bijeenkomsten proberen ze dat YOTA-gevoel over te brengen op de online community, maar ook om te laten zien dat er nog steeds jongeren zijn in de amateurradio.
 
Een YOTA-team van actieve jonge mensen zal verschillende onderwerpen presenteren en vragen uit de gemeenschap beantwoorden.

Ruimtestation ISS in SSTV actief op 28 en 29 januari
24-01-2021
Ingediend door: ON4CAS
ISSRussische kosmonauten aan boord van het ISS zullen op 28 en 29 januari '21 SSTV beelden uitzenden.

Nieuwe maandelijkse IARU-MS nieuwsbrief voor Regio 1
21-01-2021
Ingediend door: ON4CAS
logo IARUMSIARUMS staat voor IARU Monitoring System. Deze dienst is bij menig amateur bekend als de intruder watch. Het doel van deze dienst is het opsporen en indentificeren van indringers in de exclusieve amteurbandsegmenten.

Vervolgens tracht de IARUMS stappen te ondernemen opdat deze indringers deze frequenties niet langer zouden gebruiken.

Nieuw examenreglement BIPT
20-01-2021
Ingediend door: ON7YD
Vandaag heeft het BIPT het nieuwe examenreglement voor het hehalen van het klasse A (HAREC, ON1 en ON4-9), B (Novice, ON2) en C bedieningscertificaat gepulbliceerd (Besluit van de Raad van het BIPT van 19 januari 2021betreffende het vastleggen van de regels en voorwaarden van toepassing op de proeven en examens voor radioamateurs.).
Het nieuwe examenreglement treedt in voege op 21 april 2021.
Voor het A examen (HAREC) wijzigt de leerstof niet, wel de manier waarop het examen beoordeeld wordt. Tot nu was men geslaagd als men ten minste 66% behaalt op het hele examen, vanaf 21 april moet men 50% behalen op elk van de 3 examenonderdelen (techniek, wetgeving en procedures).
Door de invoering van het B examen wordt het vanaf 21 april terug mogelijk om een Novice certificaat (ON2) te behalen.
Voor het C examen (basisvergunning) wijzigt de leerstof en de beoordeling niet, maar de het attest dat men geslaagd is in de praktische proef is vanaf 21 april 2021 slechts 1 jaar geldig vanaf de datum dat de praktische proef werd afgelegd.
SK ONL6570
20-01-2021
Ingediend door: ON6TI
We hebben zojuist vernomen dat Roger Florus - ONL6570 eergisteren 18 januari 2021 overleden is.
Roger was lange tijd lid van de UBA en was erelid van onze vereniging. Vele leden van onze secties hebben hem goed gekend.
Roger was CM van de sectie BXE van 1984 tot 1987 en van 1989 tot 1991. Hij was zeer geïnteresseerd in het historische gedeelte van wat in de jaren 1910-1930 de TSF werd genoemd en was vooral geïnteresseerd in de periode van het intercontinentale station van Laken, vóór 1914, alsook in de Belgische bedrijven SICER, SBR, CER van de jaren 1930.
Toen de UBA besloot de 50e verjaardag van haar oprichting te herdenken, nam hij deel aan het opstellen van de speciale editie van het CQ-QSO die in 1998 verscheen. Hier te downloaden: https://www.uba.be/sites/default/files/uploads/cqqso-arch/1998/cq-qso_19...
Van 9 tot 24 november 2002 organiseerde hij op verzoek van het bureau van toerisme van de gemeente Rebecq in de Moulin d'Aremberg, met de hulp van de sectie ARC en Fons Vandenberg, een groot verzamelaar, een tentoonstelling met de titel: "Van telegrafie tot satelliet".
De laatste jaren had hij veel informatie en een groot aantal documenten verzameld over met name de TSF-zender van Laken, de maritieme radio, Radio Brussel, het NIR, de bedrijven SBR, SICER, SICRA, CER... waarvan hij de belangrijkste elementen had gesynthetiseerd en die hij op het punt stond te publiceren. Zijn doel was om de jongere generaties bewust te maken van wat TSF-Radio meer dan een eeuw geleden in ons land was en om te laten zien dat België op dit gebied niet achterbleef.

Onze gedachten gaan naar zijn familie.

ON5HAM & ON6TI

Radiosondes KMI
18-01-2021
Ingediend door: ON7YD
We hebben onderstaande vraag ontvangen van het KMI:

"Zoals jullie wellicht weten, lanceren wij 3 keer per week een radiosonde (op 403.5 MHz) en ozonsonde aan boord van een weerballon vanuit Uccle. Verschillende radioamateurs waarmee ik reeds lang contact heb, hebben mij laten weten dat ze een opmerkelijke toename van collega-radioamateurs die ook achter onze radiosonde jagen gewaarworden. Voor ons uiteraard geen probleem, maar tegelijk merken wij ook dat er de laatste tijd opmerkelijk minder gevonden radiosondes teruggestuurd worden. Bovendien zijn er ook opmerkelijk minder reacties via het vindersbriefje op de ozonsonde, hetgeen vooral door particulieren gebruikt wordt. We vermoeden dus dat er heel wat ozonsondes gevonden worden door radio-amateurs, die doorgaans de gewoonte hebben om eerst een voorraad aan te leggen, alvorens ze ons terug te sturen. Hiermee dreigen wij wel in de de problemen te komen om de continuïteit van onze waarnemingen, die teert op de teruggezonden ozonsondes, te kunnen verzekeren. Zou het daarom aub mogelijk zijn om onderstaande verduidelijking te publiceren op de website van het UBA (of andere communicatiekanalen tussen radio-amateurs)? Wij van onze kant willen graag meewerken aan het ontwikkelen van een tool (bijv. dynamische tabel met gegevens omtrent onze radiosondelanceringen en de status van de radiosonde op een subpage van onze website) om een communicatiekanaal tussen het KMI en de radio-amateurs tot stand te brengen."
Hamvention
13-01-2021
Ingediend door: ON4CAS
Tengevolge van de aanhoudende Corona pandemie heeft de organisatie van de Hamvention te Dayton de editie 2021 afgeblazen.