UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

Actueel

Ham Radio is the only fail safe communication system in the world!

Gebruik van speciale roepnamen tijdens de coronacrisis
09-04-2020
Ingediend door: ON7YD
Op vraag van de UBA heeft het BIPT de voorwaarden voor het gebruik van speciale roepnamen tijdelijk en uitzonderlijk versoepeld:
- Speciale roepnamen mogen gebruikt worden vanop het thuisadres van radioamateurs
- Dit geldt zeer uitzonderlijk ook voor houders van een ON2 en ON3 vergunning
Deze versoepeling van de voorwaarden zijn geldig tot 19 april 2020, maar kunnen verlengd worden als de corona-maatregelen worden verlengd.
De andere voorwaarden blijven van kracht, onder andere:
- De speciale roepnaam mag enkel gebruikt worden binnen de beperking van de eigen zendvergunning (frequenties, zendvermogen, modes).
- Het gebruik van speciale roepnamen in contesten blijft verboden
- De verantwoordelijke van het betrokken clubstationblijft ook tijdens deze periode verantwoordelijk voor het correct gebruik van de speciale roepnaam door alle betrokkenen.
- Speciale roepnamen kunnen enkel toegekend worden aan clubstations, niet aan individuele radioamateurs.

Elk verzoek om gebruik te mogen maken van deze uitzonderlijke voorwaarden moet schriftelijk en op voorhand ingediend worden door de vereniging (voor de UBA via ON7YD).
Voor reeds toegekende speciale roepnamen volstaat het om een lijst met de roepnamen (enkel de roepnaam volstaat, de thuisadressen zijn reeds gekend bij het BIPT) van de UBA leden die de speciale roepnaam vanop hun thuisadres willen gebruiken op te sturen naar on7yd [at] uba [dot] be.
Nieuwe aanvragen voor speciale roepnamen die men tijdens deze periode wil gebruiken moeten eveneens gericht worden aan on7yd [at] uba [dot] be, met in bijlage:
1. Het volledig ingevulde aanvraagformulier
(zie https://www.uba.be/sites/default/files/uploads/downloads/Aanvraag%20speciale%20roepnaam.pdf).
De lijst van de roepnamen van de UBA leden die deze speciale roepnaam vanop hun thuisadres willen gebruiken moet ingevuld worden in het vak "opstellingsplaats" van het formulier (de roenamen volstaan, de thuisadressen zijn reeds gekend bij het BIPT).
2. Bij voorkeur ook een naam + e-mail adres voor de facturatie, zodat de aanvraag snel behandeld kan worden (bij gebrek hieraan wordt de factuur per e-maik naar de aanvrager gestuurd).

Voor speciale roepnamen die aangevraagd worden naar aanleiding van de coronacrisis laat het BIPT weten dat roepnamen met een "bemoedigende boodschap" aanvaard zullen worden (vb. ON4STAYHOME, OT7STAYSAFE, ...), roepnamen die direct verwijzen naar deze crisis (vb. ON4CORONA of OT7COVID) zullen NIET toegekend worden, dit uit respect voor de meer 2000 landgenoten die overleden zijn door het virus.
 
Test-Aankoop en de waarheid over elektromagnetische radiogolven
07-04-2020
Ingediend door: ON3FDS
Mobile Phone Tower[Update 26/04/2020 zie verder] In het april/mei nummer 156 van Test Gezondheid, reageert de verbruikersorganisatie op de valse berichtgeving over 5G en de radiogolven. In asociale berichten circuleert het fakenews dat 5G verband houdt met het coronavirus COVID-19.
Op bevattelijke wijze over 4 pagina’s publiceert Test-Aankoop wat elektromagnetische radiogolven zijn.

Dringende mededeling aan alle UBA-leden
03-04-2020
Ingediend door: ON7TK
Corona virusDe corona crisis woedt in alle hevigheid verder. Ons sociaal leven is volledig stil gevallen. Onze economie zit in een zware crisis.
Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om de aangekondigde adviezen van 12 maart jl. zonder meer te verlengen tot en met 5 mei 2020.

Test BIPT netwerk voor noodcommunicatie
30-03-2020
Ingediend door: ON7YD
Op vrijdag 3 april vanaf 11 uur houdt het BIPT een interne oefening om hun apparatuur voor communicatie in noodsituaties te testen.
Hierbij zullen door de betrokken BIPT werknemers roepnamen van het formaat OT0xxx gebruikt worden.
Tijdens deze oefening zal gebruik gemaakt worden van de repeater ON0UBA (145,750 / 145,150 MHz en 439,225 / 431,625 MHz) en eventueel ook van andere repeaters of simplex frequenties op 2 m en 70 cm.
Aan alle radioamateurs wordt gevraagd om tijdens deze oefening de door het BIPT gebruikte frequenties vrij te houden.

Aan alle radioamateurs en SWL’s
28-03-2020
Ingediend door: ON3FDS
Photo by Mayur Gala on UnsplashBlijf in uw kot !

Houd afstand.

Red levens...


CW Fieldday & V/U/SHF Fieldday
26-03-2020
Ingediend door: ON4CAS
Corona VirusGelet op de COVD-19 besmettingen informeert de IARU Region 1 dat zij de telegrafie velddag die normaliter tijdens het eerste weekend van de maand juni zouden plaatsvinden niet zal organiseren.
Telecommunicatie helpt Corona virus bestrijden
20-03-2020
Ingediend door: ON3FDS
De overheden van Italië, Duitsland en Oostenrijk hebben van hun GSM-operatoren informatie bekomen over de verplaatsingen van hun burgers.
GSM Association publiceerde dit zijn persbericht van gisteren 19 maart.
Nu meer dan ooit is het nodig dat onnodige verplaatsingen worden in kaart gebracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dirage 2020 is afgelast
14-03-2020
Ingediend door: ON8PZ
Corona virusRekening houdend met de maatregelen van de overheden omtrent de uitbraak van het coronavirus zijn wij tot onze grote spijt verplicht deze editie van Dirage op 29 maart 2020 af te lassen.

BIPT examens
14-03-2020
Ingediend door: ON7YD
BIPT laat weten dat omwille van de Corona-crisis alle examens zijn opgeschort tot 3 april 2020.
Wie ingeschreven was voor een examen in deze periode mag na versoepeling van de huidige crisismaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus contact opnemen met het BIPT om zich opnieuw in te schrijven.