UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

Actueel

Ham Radio is the only fail safe communication system in the world!

ARISS contact met Don Bosco school in Haacht
08-07-2020
Ingediend door: ON6TI
Vrijdag 10 juli 2020 zal een ARISS contact plaats vinden met leerlingen van de Don Bosco school uit Haacht.

Om 10.52 uur UTC-tijd bevindt het ISS zich boven het radiostation van AB1OC (New Hampshire-USA) die het contact gaat realiseren.
De leerlingen treden vanuit hun woonplaats en met videoverbinding langs het internet, in contact met het radiostation van AB1OC en astronaut C.J. Cassidy aan boord van het ISS.
Dit contact zal te volgen zijn vanaf 10.15 uur UTC, dit is 12.15 uur Belgische tijd langs YouTube:  https://youtu.be/zj6gkCtKAwg
Raadplegingen van het BIPT
07-07-2020
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT heeft vandaag 2 raadplegingen gepubliceerd die betrekking hebben op de radioamateurs:
1. Raadpleging betreffende een ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT inzake de regels betreffende de stations en roepnamen van de radioamateurs.
In dit ontwerpbesluit legt de regels voor het toekennen en gebruik van roepnamen vast, zowel voor gewone stations, onbemande statiosn als op afstand bediende stations.
2. Raadpleging betreffende een ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de tests en examens voor radioamateurs.
Dit ontwerpbesluit bepaalt de leerstof en de wijze van examen voor de 3 vergunninginstypen (HAREC, CEPT NOVICE en basisvergunning.

Onvoorziene manoeuvre van het ISS
06-07-2020
Ingediend door: ON6TI
Op vrijdag 3 juli moest het ISS een onvoorziene manoeuvre uitvoeren om een ​​mogelijke botsing met een raketpuin te voorkomen.

Verontrustende afvalstromen elektronische apparaten
03-07-2020
Ingediend door: ON3FDS
Affiche rond E-wasteVerschillende internationale organisaties waaronder ook ITU en de World Health Organisation lanceerden vandaag een oproep tot bewustwording van de afvalproblematiek rond elektronische apparatuur.

De CQ-QSO van juli-augustus 2020 is online
30-06-2020
Ingediend door: ON4RK
Cover CQ-QSO 07-08/2020De nieuwe CQ-QSO (07-08/2020) is online.

Een rijk gevulde editie met boordevol informatie!

Enjoy!

Opleiding basisvergunning in tijden van corona
16-06-2020
Ingediend door: ON7YD
Nu de corona maatregelen versoepeld worden wensen een aantal secties een opleiding voor de basisvergunning te geven of een afgebroken opleiding te hervatten.
Om deze opleidingen zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het BIPT op voorstel van de UBA toegestaan om de opleiding, met uitzondering van de punten 8e (bekwaamheid in het maken van radioverbindingen) en 8f (aansluiten van een zender/ontvanger) van het programma en de praktische proef, via afstandsonderwijs te geven, bijvoorbeeld lessen via een videoconferentie.
Het afstandsonderwijs dient zo gegeven te worden dat een interactie (vragen stellen) tussen de kandidaten en de lesgever mogelijk is.
Het spreekt vanzelf dat tijdens de praktijklessen (8e en 8f) en de praktische proef de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden, zoals social distancing en het ontsmetten van de apparatuur.

De opleidingen moeten nog steeds tijdig aangekondigd worden (ten minste 1 maand op voorhand) door het daarvoor voorziene formulier op te sturen naar ON7YD(@uba.be). Bij het deel van de opleiding dat via afstandsonderwijs gebeurt vermeld je bij "plaats" de wijze waarop het afstandsonderwijs gegeven wordt.
Secties die een opleiding onderbroken door de corona crisis willen hervatten bezorgen eveneens het formulier met de aangepaste opleiding aan ON7YD.
 
BIPT examens
16-06-2020
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT laat weten dat het de radiioamateur examens, zowel basisvergunning als HAREC, hervat heeft.
Momenteel kan men enkel inschrijven per e-mail aan examen [at] bipt [dot] be. Vermeld hierbij aan welk examen (bassivergunning of HAREC) je wenst deel te nemen.
De kandidaten moeten zelf een mondmasker en persoonlijk schrijfgerief voorzien. Verdere regels die dienen gevolgd te worden, worden na inschrijven van de kandidaat meegedeeld.
Het examen wordt voorlopig ook niet meer op computer maar schriftelijk (op papier) afgenomen.

 
HAM Radio online
12-06-2020
Ingediend door: ON4CAS
HAM Radio onlineDat de HAM Radio te Friedrichshafen dit jaar omwille van de Coronamaatregelen niet kan doorgaan wist je al. Normaal had de happening eind juni plaatsgevonden.

COVID-19 Radio Communication Event
03-06-2020
Ingediend door: ON4CAS
Nog tot en met zondag 7 juni kunnen de speciale stations n.a.v. de Corona crisis in de lucht worden gebracht. Tijdens het weekend van 6 en 7 juni staat er een "COVID-19 Radio Communication Event" op de agenda. Graag nodigen we alle zendamateurs uit hieraan deel te nemen.

De geschiedenis van de Belgische radioamateurs in het algemeen en van de Waalse in het bijzonder
26-05-2020
Ingediend door: ON4PS
Archives WallonnesLes Archives régionales de Wallonie (Namur) hebben net het werk met de titel "La Wallonie et le radioamateurisme au travers des archives et des écrits de Pierre Stoffel (ON4PS)" gepubliceerd.