UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Zonnevlekkencyclus 25 in aantocht

ZonnevlekkenDe datum van het minimum moet de komende maanden nog worden bevestigd, aldus de website van SILSO. De voorlopige gegevens, die beperkt zijn tot minder dan 13 maanden, duiden op een stijging van de waarden in de komende maanden. Als de opwaartse trend zich daadwerkelijk voortzet, kan de december 2019 definitief als het dal van cyclus 24 worden bevestigd.

De gegevens geven een verdere indicatie over de overgang tussen de twee zonnecycli. Men kan ervan uitgaan dat het gros van de (weinige) zonnevlekken die tot september vorig jaar verschenen tot de cyclus 24 behoorden. Met ingang van november 2019 steeg het aantal dat aan cyclus 25 wordt toegeschreven.

Er bestaat een aanzienlijke onzekerheidsmarge rond de datum van minimum. In de buurt van het minimum varieert de activiteit immers nauwelijks. De datum van het minimum is daarom altijd minder scherp gedefinieerd dan de datum van het maximum van de cycli, die een scherpere climax hebben.

De opwaartse trend in het aantal zonnevlekken, die laat begon, zal de komende maanden waarschijnlijk versnellen", voorspelde het instituut en voegde eraan toe: "Wees dus voorbereid op een actievere en interessantere zon!