UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

WRC-2019 in Sharm El-Sheikh (Egypte)

Van bijzonder belang voor de IARU zijn de standpunten van de conferentiedeelnemers over:
  • de toewijzing van de 50-54 MHz-band aan de radioamateurdienst in IARU Regio 1 (agendapunt 1.1).
  • de  overweging om ​​nieuw frequentiespectrum toe te wijzen voor internationale, mobiele  telecommunicatie met mogelijke consequenties op het amateurspectrum rond 47 GHz (agendapunt 1.13)
  • eventuele nieuwe frequentietoewijzingen of regelgeving m.b.t. draadloze toegangssystemen die van invloed kunnen zijn op de 5 GHz-amateurband (agendapunt 1.16)
  • draadloze oplaadsystemen (WPT) die harmonischen kunnen veroorzaken die het MF/HF-radiospectrum kunnen vervuilen (agendapunt 9.1.6).
  • mogelijke  toekomstige agendapunten op de WRC-2023 die van invloed kunnen zijn op de amateurdienst, inclusief de 1240-1300 MHz-band (agendapunt 10).

In deze bijeenkomst komt voor de IARU het werk van vier jaar samen dat zij verrichtte in werkgroepen van de ITU en regionale telecomautoriteiten (zoals de CEPT). Steeds was het doel om de bestaande frequentietoewijzingen voor radioamateurs te beschermen en nieuwe te verwerven.

Gedurende de conferentie zal het IARU-team over de voortgang rapporteren.

Met dank aan de VERON voor deze tekst.