UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

WRC-15: 60 meter band

Tijdens de plenaire zitting van 18 november is de toewijzing van de 60 meter band aan de radioamateurdienst definitief goedgekeurd. Hoewel maar om een kleine toewijzing van 15 kHz (5351,5-5366,5 kHz) gaat, is dit de eerste nieuwe amateurband op HF sinds de WARC van 1979.
Na intensieve druk van de vaste dienst, die hoofdgebruiker is in dit frequentiebereik, is het toegelaten vermogen beperkt tot 15 W EIRP in ITU Regio 1 en 3, 20 W EIRP in Mexico en 25 W EIPR in Midden-Amerika, Zuid-Amerika en het grootste deel van het Caribisch gebied.
Officieel treedt deze wijziging in voege op 1 januari 2017, maar wij zullen er bij BIPT op aandringen om dit eerder te doen in België. Dit is mogelijk op basis van artikel 4.4 van de ITU Radio Regulations.

 
Voor alle duidelijkheid: zolang er hieromtrent geen ofiiciële mededeling van BIPT is mag deze nieuwe band in België nog NIET gebruikt worden.