UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

World Telecommunication Day- 17 mei 2019

Vrijdag 17 mei is de 50-ste verjaardag van World Telecommunication Day.
Alles begon met de ondertekening van de International Telegraph Convention in 1865 in Parijs. Sinds 1969 gaat de jaarlijkse World Telecommunication Day door over gans de wereld. Radioamateurs hebben in niet geringe mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de telecommunicatie. In zijn recente boodschap pleit ITU voor standaardisering van telecommunicatiesystemen.
ITU met zetel in Genève, waar UBA langs IARU om de belangen van de radioamateurs verdedigt, is de algemene beheerder van het radiospectrum. ITU voorkomt betwistingen tussen organisaties en landen door het radiospectrum te reguleren.
Voor de komende WRC gaat de bezorgdheid van ITU vooral uit naar de toepassingen voor IMT-2020 (5G).
De radioamateurs zullen vooral waakzaam zijn om te voorkomen dat de hun toegekende frequenties niet worden ingenomen voor commerciële doeleinden.
Komende taak voor de WRC is zorgen voor bijkomende frequenties voor satelliet breedband internet op schepen, vliegtuigen en treinen.
Het harmoniseren van de frequenties voor allerhande metingen en sturingen uit te voeren door kleine satellieten.
Het vrijmaken van bijkomend radiospectrum voor de geostationaire satellieten en de regulering die moet gebeuren bij de komende lancering van niet-geostationaire satellieten.
ITU is naar aanleiding van deze 50-ste verjaardag bezorgd voor de beveiliging van allerhande elektronische communicatie.
Speciale aandacht gaat naar artificiële intelligentie en de groeiende connectiviteit in steden en gemeenschappen, met vooral aandacht voor de verdere ontplooiing van IoT, Internet of Things.
Tot slot wenst ITU dat er meer aandacht gaat naar achtergebleven gebieden zonder internetverbinding.
Maar 50 % van de wereldbevolking heeft toegang tot het World Wide Web, in België is dit ruim 86 % van de bevolking.