UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

OR95WARD - World Amateur Radio Day

Zaterdag 18 april 2020, herdenken we dat 95 jaar geleden op 18 april 1925, in Parijs de IARU (International Amateur Radio Union) werd gesticht.
Nu is langs het internet en vele andere telecommunicatiemiddelen, heel de wereld vlot bereikbaar. Het ging er heel anders aan toe in 1925.
Directe contacten over verre afstand brachten de radioamateurs toen tot stand met hun eigen apparatuur. De herdenking van deze verjaardag valt nu in een heel trieste periode.
Laat ons er allen toe bijdragen om die herdenking op 18 april zo sereen mogelijk te laten verlopen.

Leden van de UBA sectie CRD (ON3AT, ON3NR, ON4BEN, ON4DG, ON4LBI, ON5GB, ON7ET, ON7ZB en ON8MG) zullen de speciale call OR95WARD activeren ter gelegenheid van de World Amateur Radio Day op 18 april 2020. OR95WARD zal actief zijn in CW, SSB en digitale modes. Speciale QSL via Bureau.

Hartelijk dank aan Rik ON7YD en de heer Ben Deschacht van het BIPT, voor het toekennen van deze bijzondere call.
 


World Amateur Radio Day