UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Wijziging van de CEPT HAREC en CEPT Novice vergunningen

Op initiatief van de IARU zijn enkele wijzigingen aangebracht aan de CEPT HAREC en CEPT Novice vergunningen. Zowel de CEPT aanbevelingen T/R 61-01 als T/R 61-02 zijn gewijzigd.

Aanbeveling T/R 61-01 laat de houders van een HAREC vergunning toe om zonder administratieve plichtplegingen gedurende een periode van maximaal 3 maanden in de meeste andere CEPT landen en een ook een aantal niet-CEPT landen uit te zenden.
Om het voor landen buiten Europa gemakkelijker te maken om toe te treden tot T/R 61-01 is op voorstel van IARU Region 1 het concept of a "Statement of Conformity" toegevoegd. Dit laat de administratie van niet-Europese landen toe om zelf de gelijkwaardigheid van de nationale vergunningen met de CEPT HAREC vergunning te evalueren en een verklaring af te leggen welke nationale vergunning aan deze voorwaarden voldoen. Tot nu moet het European Communications Office in Kopenhagen de gelijkwaardigheid onderzoeken, wat een langdurig en ingewikkeld proces was.
Voor de HAREC vergunning is deze vereenvoudiging reeds aanvaard en opgenomen in de nieuwe versie van T/T 61-01. Bovendien is ook beslist dat hetzelfde "Statement of Conformity" concept toegevoegd moet worden aan ECC aanbeveling (05)06, voor de CEPT Novice vergunning.
De nieuwe versie van T/R 61-01 vind je hier.

Aanbeveling T/R 61-02 legt de minimale leerstof vast nodig voor de HAREC vergunning. Op voorstel van de IARU Region 1 is de leerstof uitgebreid met een hoofdstuk "Sociale verantwoordelijkheid bij het gebruik van een radioamateurstation" en "Operationele procedures". De eerste aanzet hiertoe is 8 jaar geleden gegeven door Marc, ON4WW en John, ON4UN met hun inmiddels wereldwijd bekend en door de IARU erkend werk "Ethics and Operating procedures for the Radio Amateur". Mits enkele aanpassingen zal deze uitbreiding van de leerstof waarschijnlijk ook opgenomen worden in de syllabus van de CEPT Novice vergunning.
De nieuwe versie van T/R 61-.2 vind je hier.

Bron: IARU Region 1.