UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Vrijgave van de noodfrequenties

Haïtian flag
Op 24 januari 2010 publiceert de IARU Region 2 Emergency Communications Coordinator (EMCOR) het volgende bericht:

Aangezien de radioamateurstations in Haïti stilaan operationeel zijn in min of meer normale condities stelt Dr. Cesar Pio Santos, HR2P, IARU Region 2 EMCOR, voor om het gebruik van de frequenties 7.045 MHz en 3.720 MHz opnieuw vrij te geven. Hij dankt de radioamateurgemeenschap voor haar steun en voor het vrijhouden van de verschillende noodfrequenties gedurende de voorbije dagen. Op de IARU Region 1 website vernemen we dat ook de overige frequenties worden vrijgegeven voor normaal verkeer (zie onze vorige berichtgeving in dit verband).

Er zijn nog steeds een aantal radioamateurs actief in het rampgebied. Het zijn meestal radioamateurs die verbonden zijn aan humanitaire organisaties. In functie van de noden van hun organisatie worden ze ingezet voor het verzorgen van verbindingen met hun thuisbasis.

We herinneren je nog even aan de gangbare procedures, ttz. luister goed voor je met je uitzending begint. Indien je een station hoort dat noodberichten uitzend, hou dan de frequentie zoveel mogelijk vrij...

Via Greg, G0DUB, IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator vernemen we dat IARU Region 2 een document zal aanmaken met een overzicht van de lessen die konden worden getrokken uit de ramp in Haïti. Ook in Region 1 probeert Greg lessen te halen uit de acties van de voorbije dagen. Hoewel het aandeel van de Europese radioamateurs weliswaar vrij gering was, toch zullen er voldoende punten zijn om op de volgende GAREC (Global Amateur Radio Emergency Communications) bijeenkomst aan bod te laten komen. Deze bijeenkomst zal dit jaar doorgaan in Region 2 in de Nederlandse Antillen (Curaçao) op 11 en 12 oktober 2010. Het thema van deze conferentie wordt: "Leren uit de praktijk".