UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Vraag het aan een astronaut

Ben je leerling of student en heb je altijd al een vraag willen stellen aan een astronaut? Dat kan via de internationale vereniging ARISS (Amateur Radio on board of the International Space Station).
Omdat de ruimteagentschappen, zoals NASA en ESA, de belangstelling van jongeren in wetenschap en technologie willen aanmoedigen geven zij aan scholen de mogelijkheid om via een radioverbinding hun leerlingen of studenten vragen te laten stellen aan een van hun astronauten aan boord van het Internationaal Ruimtestation (ISS).
Radioamateurs beschikken over de nodige kennis en het materiaal om deze radioverbindingen met het ISS tot stand te brengen en ARISS zorgt voor de coördinatie tussen de scholen enerzijds en de ruimteagentschappen anderzijds.
Omdat NASA en ESA deze gesprekken tussen jongeren en astronauten als een officiële taak beschouwen is dit, net als alle taken die verricht moeten worden aan boord van het ISS, opgenomen in de voorbereiding van de astronauten. In het opleidingscentrum van NASA (Houston, Texas) staat voor de opleiding van de astronauten een kopie van het ISS. Van hier uit oefenen de astronauten ook de radiocontacten met de scholen.
Op maandag 22 juli omstreeks 20u (Belgische tijd) is er zo’n oefening voorzien voor 2 astronauten in opleiding: Reid Wiseman (USA) en Alex Gerst (Duitsland).Omdat dit midden in de zomervakantie valt zal dit radiocontact niet gebeuren vanuit een school maar wel vanuit de lokalen van de Radioclub Leuven (Diestevest 39, Leuven). Hiervoor zoeken we een 20-tal leerlingen of studenten die graag eens een vraag willen stellen aan een van beide astronauten.


Wil je graag een vraag stellen aan Reid Wiseman of Alex Gerst en kan je op maandag 22 juli aanwezig zijn? Bedenk dan een vraag en bezorg deze voor 10 juni per e-mail aan: astronaut [at] uba [dot] be (astronaut [at] uba [dot] be).
Vermeld in je e-mail ook je naam, adres, telefoonnummer en je leeftijd.


Hou bij het bedenken van je vraag rekening met het volgende:

  • De tijd die we hebben is beperkt, stel geen vragen waarop je een uitgebreid antwoord verwacht.
  • Je vraag moet verband houden met het leven en werken aan boord van het ISS of met ruimtevaart in het algemeen.
  • Vragen van politieke of levensbeschouwelijke aard evenals vragen die de persoonlijke levenssfeer van de astronauten kunnen schenden worden niet aanvaard door NASA en ESA.
  • De vraag moet gesteld worden in het Engels voor Reid Weiseman en in het Engels of Duits voor Alex Gerst. Maar laat je niet afschrikken als je Engels (of Duits) niet heel goed is, indien nodig worden taalfoutjes verbeterd.