UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Een vlekkenloze zon

Voor het eerst sinds december 2010 zijn er gedurende verschillende opeenvolgende dagen (van 3 tot en met 7 juni) geen zonnevlekken waargenomen. Dit amper 2 jaar na de piek van cyclus 24.
De huidige zonnecyclus is in meer dan een opzicht uitzonderlijk. Het is niet alleen de zwakste cyclus van de laatste 100 jaar. Het is ook een cyclus met een dubbele piek (maart 2012 en april 2014), wat op zich niet uitzonderlijk is, maar voor het eerst sinds het begin van de waarnemingen was de tweede piek groter dan de eerste. Ook de duur tussen de piek van de cyclus en het voorafgaande minimum (ruim 5 jaar) is beduidend langer dan tijdens de voorgaande cycli.
Het einde van cyclus 24 wordt verwacht in 2020.