UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verontrustende afvalstromen elektronische apparaten

Verschillende internationale organisaties waaronder ook ITU en de World Health Organisation lanceerden vandaag een oproep tot bewustwording van de afvalproblematiek rond elektronische apparatuur.

Affiche E-waste Monitor 2020
© UNU & ITU

Gigantische afvalberg bevat toxische stoffen

In 2019 werd in de wereld niet minder dan 53.600.000.000 kg elektronisch afval gedumpt. Om een idee te geven over de reële omvang van deze afvalberg kan het gewicht worden vergeleken met het gewicht van 350 cruiseschepen genre Queen Mary 2.
Werkelijk gevaarlijk is het verontrustende gegeven dat 82,6 % op het gewoon stort of de doorsnee afvalberg terecht komt. Slechts 17,4 % van dit elektronisch afval wordt ingezameld en gerecycleerd. Elektronisch afval bevat verschillende toxische stoffen die een grote bedreiging vormen voor de gezondheid. Vooral kwik berokkent ernstige schade aan de hersenen en het centraal zenuwstelsel.

Elektronisch afval in de wereld

In 2019 belandde in Azië 24.900.000.000 kg elektronica op de afvalberg, in beide Amerika’s  was dit 13.100.000.000 kg, in Europa 12.000.000.000 kg, in Afrika 2.900.000.000 kg en in Oceanië 700.000.000 kg. Elke aardbewoner zorgde in 2019 voor 7,3 kg elektronisch afval. Europa staat in 2019 op kop, met 16,2 kg elektronisch afval per inwoner.
Ook aan radioamateurs wordt gevraagd om hun omgeving te sensibiliseren voor  dit probleem. Radioamateurs zijn zich wel bewust van duurzaamheid, in het Engels “sustainability”. Zo zijn ze voortrekkers als het op het terug aanwenden van gebruikte batterijen en schijnbaar niet meer rendabele zonnepanelen aankomt.
Waarover later meer in uw tijdschrift CQ-QSO.

E-waste - electronische afval
© UNU & ITU