UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Vergunningen 2018

De voorbije weken hebben we heel wat vragen ontvangen in verband met de vergunningen 2018.  Omdat we dit jaar maar één vergunning ontvangen hebben vroegen veel leden zich af hoe ze moesten voldoen aan de verplichting om de vergunning bij het zendstation te bewaren indien men meer dan één station had (bijvoorbeeld een vast en mobiel station). Verder waren er ook vragen over het formaat van de vergunning.
We hebben daarop deze vragen aan het BIPT gesteld en vandaag een antwoord ontvangen dat hier intergraal weergeven.

Geachte voorzitters van de verenigingen

Het nieuwe formaat van uw vergunning heeft enkele reacties uitgelokt. Via deze weg wenst het BIPT aan iedereen dezelfde uitleg te verschaffen.

Voordien kwam de vergunning in de vorm van een coupon zonder de wettelijke specificaties van een machtiging.

U ontving verschillende exemplaren om te bewaren bij uw stations of in uw portefeuille.

Het BIPT heeft kennis genomen van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Deze tekst stelt meer bepaald het volgende:

1. een persoonlijk certificaat (formaat van een creditcard), dat de houder machtigt om gelijk welke radio van het type radioamateur te gebruiken met zijn primaire roepnaam, op voorwaarde dat het toestel conform de vergunning en dit certificaat is, zou zijn plaats moeten vinden in de portefeuille van de radioamateur;
2. een specifieke vergunning voor een individueel station die uitdrukkelijker gedetailleerd is, in B5-formaat (een A4 in tweeën gevouwen in de breedte ) die toestemming verleent om dit station te houden en te gebruiken, bedoeld om bij het station te bewaren;
3. de toestemming om de vergunning te kopiëren;
4. het versturen van de stationsvergunning via e-mail als pdf-document.

Dat omvat verscheidene voordelen:
a. er is geen vergunning meer nodig om een station te gebruiken bij een vriend of in een club: het certificaat zal volstaan;
b. er zal een primaire roepnaam worden toegekend samen met het persoonlijke certificaat;
c. het certificaat, dat 5 jaar geldig is, zal slechts € 20 kosten, wat veel minder duur is dan een vergunning en wat het beoefenen van het radioamateurisme nog toegankelijker maakt;
d. de vergunning zal mogen worden gekopieerd en een dergelijke kopie zal mogen bewaard worden bij alle stations;
e. een QR-code zal de controleurs in staat stellen om het type en de status van de vergunning in real time te controleren;
f. de vergunning zal een uniek formaat hebben en meer informatie bevatten dan voordien (bijvoorbeeld de plaats van installatie, de breedte- en lengtegraad...);
g. de vergunning zal dus duidelijker zijn en identificeerbaar voor andere Belgische of buitenlandse overheden. De vroegere vergunning vermeldde niet dat het om een vergunning voor radioamateur ging, dat ze werd afgegeven door België en door het BIPT, en liet eveneens de vraag van de contactgegevens en de plaats van installatie onbeantwoord.

Helaas werd de aanneming van dat ontwerp van koninklijk besluit uitgesteld (waarschijnlijk tot januari 2019) hoewel het computerprogramma om het nieuwe formaat van de vergunning af te geven wel al volledig is ontwikkeld. Het BIPT heeft u dus uw vergunning volgens de specificaties van de volgende reglementering bezorgd.

Het B5-formaat van de vergunning is zeker groter maar
- ze mag worden gekopieerd;
- ze hoeft niet langer voortdurend te worden bijgehouden door de gebruiker.

De functionaliteit van de QR-code zal worden ingevoerd in een nabije toekomst; intussen staat het BIPT het gebruik van de fotokopie van de vergunning toe (op die manier zal een kopie van het document kunnen worden bewaard in uw auto en een andere thuis bij het station). De controleurs van het BIPT werden ingelicht over de situatie en zullen zich aanpassen.

Dankzij de contactgegevens vermeld op de vergunning, zal elke andere overheid of controledienst moeiteloos de instantie die het document heeft afgegeven, kunnen identificeren en indien nodig contact kunnen opnemen met het BIPT.

In afwachting van de publicatie van het koninklijk besluit volgend jaar, zal het BIPT alles in het werk stellen om de moeilijkheden die u kunt ondervinden, op te lossen.

Indien u een dringend probleem hebt, kunt u me steeds telefonisch bereiken op 02/226 88 13.


Met vriendelijke groeten,

Daniel Dupont
Conseiller | Service Attributions
tél: +32 2 226 88 13
Ellipse Building - Bâtiment C, Boulevard du Roi Albert II 35, 1030 Bruxelles - Belgique
http://www.ibpt.be